Προηγούμενη σελίδα


Α.Π. 30423 Αθήνα,19 Μαΐου 2003


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συντονιστικό 18/5/2003 στη Θεσσαλονίκη

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο των Συλλόγων και Τμημάτων του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στη Θεσσαλονίκη το διήμερο 17-18 Μαΐου 2003.

Το Σάββατο 17.5.03 πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ), σε συνεργασία με το ΤΕΕ Τ.Κ.Μ. και την ΕΜΔΥΔΑΣ, εκδήλωση με θέμα «Νέα Δημόσια Αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη» στον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΟΝ με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή αρχιτεκτόνων, πολιτών και εκπροσώπων των φορέων της πόλης.

Την Κυριακή 18.5.03 έγινε η συνεδρίαση του Συντονιστικού οργάνου στην οποία συμμετείχαν οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι από τους παρακάτω Συλλόγους και Τμήματα:

1. Τον ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων.
2. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας
3. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ευβοίας.
4. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ημαθίας.
5. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
6. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας
7. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας.
8. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Λάρισας.
9. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Μαγνησίας.
10. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Σερρών.
11. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Χαλκιδικής.
12. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Χανίων.

Στη συνεδρίαση έγινε εκτενής συζήτηση για τα θέματα:
Α) Πανελλαδικός Προγραμματισμός Δράσεων του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.
Β) Θεσμικές ρυθμίσεις - νομοσχέδια - σ/ν για τα πολεοδομικά γραφεία.
Γ) Αλληλοενημέρωση από Συλλόγους - Τμήματα.

Το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, εκτίμησε πως απαιτείται η ενεργοποίηση του σώματος των αρχιτεκτόνων της χώρας για την προβολή της αρχιτεκτονικής και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, για το ρόλο της αρχιτεκτονικής στην ποιοτική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος.

Η δυναμική παρέμβαση των Ελλήνων αρχιτεκτόνων, για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής του αρχιτεκτονικού έργου, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ρυθμίσεων που προωθούνται από την πολιτεία, σε όλο το πλέγμα της μελέτης και κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων επιβάλλει την στοιχειοθέτηση μιας πολιτικής ρήξεων και συμμαχιών με στόχο την υιοθέτηση μιας εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική και την εξάσκηση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος στη χώρα.

Το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ πρόκρινε ορισμένες ενέργειες - δράσεις - στόχους, που πρέπει άμεσα να εξειδικευτούν από το συλλογικά όργανα του κλάδου:
I. Την συγκρότηση του Ανώτατου Πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού Συμβουλίου (ΑΠΑΣ) στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την στοιχειοθέτηση μιας εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική και το αστικό περιβάλλον.
II. Την απόκρουση των προτεινόμενων ρυθμίσεων για το θεσμικό πλαίσιο μελετών και την λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων - που προωθούνται από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ - και την διατύπωση των τελικών θέσεων του κλάδου από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πανελλαδική Αντιπροσωπεία.
III. Την προώθηση πανελλαδικών δράσεων - εκδηλώσεων για την αρχιτεκτονική με:
• Την μεταφορά της έκθεσης για την εφήμερη αρχιτεκτονική σε πόλεις της χώρας με την ευθύνη των Συλλόγων και την συνεργασία με το Δίκτυο Αρχιτεκτονικής του ΥΠΠΟ.
• Την πραγματοποίηση Τριεννάλε αρχιτεκτονικής με Πανελλήνια Έκθεση αρχιτεκτονικού έργου και την προώθηση της πρότασης του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Αχαΐας για την υλοποίηση του θεσμού στην ΠΑΤΡΑ, με την ταυτόχρονη θέσπιση βραβείων αρχιτεκτονικού έργου, σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ και το Δίκτυο Αρχιτεκτονικής.
• Τον προγραμματισμό του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου και την συγκρότηση πανελλαδικής επιτροπής για την προπαρασκευή του.
IV. Την υποστήριξη πρωτοβουλιών των τοπικών Συλλόγων και Τμημάτων που αναβαθμίζουν το κύρος του Συλλόγου και προωθούν την αρχιτεκτονική παρέμβαση στις τοπικές κοινωνίες, όπως:
• Την εκπόνηση μελετών και αξιοποίηση του κληροδοτήματος του Γηροκομείου Βέροιας για την στέγαση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ημαθίας.
• Την συντονισμένη παρέμβαση της αρχιτεκτονικής κοινότητας και κυρίως του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ΧΑΝΙΩΝ για την λειτουργία του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ).
• Την ολοκληρωμένη διαχείριση, με την μέριμνα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, του ξενώνα Στάμου Στούρνα, με στόχο την αξιοποίησή του και τη διασύνδεση της αρχιτεκτονικής με την κοινωνία.
• Την πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ) και την ίδρυση Κέντρου Αρχιτεκτονικής πανελλαδικής εμβέλειας στη Θεσσαλονίκη.
V. Την συμμετοχή των αρχιτεκτόνων της χώρας στις προγραμματισμένες δράσεις του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και ειδικότερα την υποβολή ενδιαφέροντος για:
- Την ανανέωση του καταλόγου των κριτών για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
- Την ανανέωση των εκπροσωπήσεων για τις ΕΠΑΕ σε όλη τη χώρα.
- Την συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας και κυρίως στη Μ.Ε οργανωτικών θεμάτων, που θα επεξεργαστεί την οργανωτική ανασυγκρότηση του κλάδου, θέμα που θα συζητηθεί σε ειδική - επόμενη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου.
VI. Την τελική επεξεργασία των θεσμικών και επαγγελματικών προβλημάτων του κλάδου με στόχο τον προγραμματισμό στο προσεχές διάστημα της Πανελλαδικής Γενικής Συνέλευσης της Αντιπροσωπείας.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας