Προηγούμενη σελίδα


Α.Π. 28884, Αθήνα 22 Απριλίου 2002


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συντονιστικό 21/4/2002 στα Χανιά

Την Κυριακή 21 Απριλίου 2002 πραγματοποιήθηκε στα Χανιά συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου των Αρχιτεκτονικών Συλλόγων και Τμημάτων της Χώρας.

Στη συνεδρίαση αυτή πήραν μέρος πρόεδροι, μέλη των Δ.Σ. και εκπρόσωποι από:

 1. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Χανίων
 2. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μεσσηνίας
 3. Τον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
 4. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Εύβοιας
 5. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ημαθίας
 6. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
 7. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Καβάλας
 8. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων
 9. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν.Αχαϊας
 10. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν.Εβρου
 11. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν.Σερρών

Στα πλαίσια του Συντονιστικού πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Χανίων και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) Ημερίδα με θέμα «Οι πόλεις και η αρχιτεκτονική των δημόσιων φορέων» στην αίθουσα του μεγάλου Αρσεναλίου στην παλιά πόλη των Χανίων το Σάββατο 20 Απριλίου 2002.

Το Συντονιστικό Όργανο ενημερώθηκε για τις δράσεις των Δ.Σ. και συζήτησε εκτενώς το μοναδικό θέμα που ήταν : «Οργανωτικά Θέματα, Τροποποίηση Καταστατικού, εκλογές, προγραμματισμός».

Από όλους τους Προέδρους και εκπροσώπους Συλλόγων και Τμημάτων τονίστηκε πως η ενδυνάμωση τους σε τοπικό επίπεδο και η επίλυση των λειτουργικών – οικονομικών προβλημάτων αποτελεί μείζον θέμα. Η αναδιάρθρωση της δομής με συνοχή και αλληλουχία σε όλα τα όργανα διοίκησης αποτελεί αναγκαιότητα.

Εκτέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της οργανωτικής δομής με τη θέσπιση εθνικού και περιφερειακού Συμβουλίου με εκλογίκευση του μεγάλου αριθμού μελών που ισχύει σήμερα και που εκτιμήθηκε πως είναι μη λειτουργικό.

Τονίστηκε ακόμα από πολλούς Συλλόγους – Τμήματα πως απαιτείται η συζήτηση να ολοκληρωθεί άμεσα στην διάρκεια της παρούσας περιόδου, ώστε με ενδυναμωμένο οργανωτικό σχήμα να διενεργηθούν οι εκλογές τοπικά και πανελλαδικά ενιαία.

Από δύο αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ εκφράστηκαν και απόψεις ακριβώς αντίθετες με τις παραπάνω οι οποίες εκτιμούν πως η σημερινή δομή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ πρέπει να παραμείνει ως έχει και η προσπάθεια μεταβολής θα έχει ως αποτέλεσμα την «ανατροπή του δημοκρατικού χαρακτήρα του Συλλόγου».

Στο τέλος αποφασίστηκε :

Α) Να αποσταλούν τα πρακτικά, οι προτάσεις και οι αποφάσεις Συμβουλίων (ΣΑΘ) σε όλους τους Συλλόγους – Τμήματα.

Β) Να συνεδριάσουν άμεσα όλα τα Δ.Σ. και να εκφράσουν γραπτά τις θέσεις των Συμβουλίων.

Όλα τα παραπάνω θα απασχολήσουν και την επόμενη συνεδρίαση της 4ης Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ που θα πρέπει να συγκληθεί από το Προεδρείο της, βάσει του άρθρου 10 παρ. 2 του Καταστατικού.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας