ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

WIP_Works In Progress

Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για μόνιμη απασχόληση από Αρχιτεκτονικό Γραφείο στα Βόρεια Προάστια με άριστες γνώσεις προγραμμάτων Autocad, 3D studio Max ή Rhino, V-Ray, Photoshop και Microsoft Office. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση ΝΟΚ και σύνταξης φακέλων πολεοδομίας. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει μεταφορικό μέσον. Αποστολή CV & portfolio στο: [email protected]

To apply for this job email your details to laina@tee.gr