ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

  • Ζητούν να Προσλάβουν
  • ΜΑΡΟΥΣΙ

Website Vikelas Architects

Το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών Vikelas Architects ζητεί έμπειρο αρχιτέκτονα ή αρχιτεκτόνισσα με τα πιο κάτω απαιτούμενα προσόντα:

•      Πάνω από 6 χρόνια εμπειρία σε ποικίλα έργα

•      Άριστη γνώση μελέτης όλων των σταδίων και ιδιαίτερα μελέτης εφαρμογής & τευχών δημοπράτησης

•      Εμπειρία εργασίας σε αυστηρές προθεσμίες και συντονισμό ομάδων έργου

•      Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας

•      Καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας

 

Λοιπές δεξιότητες που θα εκτιμηθούν:

•      Χρήση του Autodesk Revit

•      Χρήση εργαλείων τρισδιάστατης μοντελοποίησης & τεχνικών παρουσίασης

•      Επίβλεψη οικοδομικών έργων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail [email protected]

To apply for this job email your details to info@vikelas.gr