Φοιτητής – Φοιτήτρια για πρακτική άσκηση

  • Ζήτηση Υπηρεσιών
  • Χαλκίδα

Σάκκου Μαρία Αρχιτέκτων μηχανικός - Ενεργειακός επιθεωρητής

Ζητείται φοιτητής/φοιτήτρια για πρακτική άσκηση σε αρχιτεκτονικό γραφείο.

Από Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων ή Έργων Υποδομής.

To apply for this job email your details to sakkoum@gmail.com