Αρχιτέκτονας/Πολιτικός Μηχανικός

  • Ζητούν να Προσλάβουν
  • Καλλιθέα

Website S-ARCHETYPE

Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Καλλιθέα, με εξειδίκευση στο σχεδιασμ

Αρχιτέκτονας/Πολιτικός Μηχανικός

Απαραίτητη Εμπειρία:
Τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσία, σε υπεύθυνο ρόλο, σε αρχιτεκτονικό, τεχνικό ή κατασκευαστικό γραφείο
Εμπειρία στη διαχείριση έργου από την μελέτη μέχρι την κατασκευή {προμετρήσεις & επιμετρήσεις εργασιών, έρευνα υλικών & προμηθευτών, συντονισμός συνεργείων- υπεργολάβων, επίβλεψη εργασιών κλπ}
Απαραίτητη γνώση ΝΟΚ, κανονισμών και διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών
Εμπειρία στο συντονισμό και την οργάνωση εργοταξίου

Επιθυμητές Γνώσεις:
Άνεση στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων {Autocad, Photoshop, 3D Studio Max, V-RAY}
Ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων Microsoft Office
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Θα Εκτιμηθεί Εμπειρία:
Σε κατάρτιση συμβάσεων υποχρεώσεων
Aναφορών Technical Due Diligence
Προϋπολογισμούς & χρονοδιαγράμματα έργου

Κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και συνέπεια είναι απαραίτητα.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποστολή βιογραφικού στο [email protected]

To apply for this job email your details to stelios@s-archetype.com