ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

  • Ζητούν να Προσλάβουν
  • ΙΛΙΣΙΑ

Website POTIROPOULOS+PARTNERS P.C.

POTIROPOULOS+PARTNERS P.C.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners, για το τμήμα μελετών εφαρμογής, αναζητά για μόνιμη συνεργασία αρχιτέκτονα με τουλάχιστον 15 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες εφαρμογής σύνθετων κτιριακών έργων μεγάλης κλίμακας. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στην διοίκηση ομάδων μελέτης (ως project architect). Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο: [email protected]

To apply for this job email your details to info@potiropoulos.gr