ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

  • Ζητούν να Προσλάβουν
  • ΑΘΗΝΑ

Website POTIROPOULOS+PARTNERS P.C.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες ως υπεύθυνος έργου (project manager). Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο: [email protected]

To apply for this job email your details to careers@potiropoulos.gr