Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.

  • Ζητούν να Προσλάβουν
  • Αθήνα

Website POTIROPOULOS+PARTNERS P.C.

POTIROPOULOS+PARTNERS P.C.

ο αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά για μόνιμη συνεργασία απόφοιτο ΤΕΙ, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε θέματα ΝΟΚ, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών. Απαραίτητη η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικού στο: [email protected]

To apply for this job email your details to l.potiropoulou@potiropoulos.gr