Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Website p4architecture

Π4 architecture

Απαραίτητα:

  • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού
  • 2+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας
  • Άριστη γνώση Rhino, Autocad 2D και Adobe Creative Suite

Θα εκτιμηθεί η γνώση:

  • Οικοδομικού κανονισμού (ΝΟΚ)
  • BIM Modeling

Αποστολή CV και portfolio: [email protected]

To apply for this job email your details to info@p4architecture.com