Αρχιτέκτων

OMAS Architects

Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Πάρο, ζητά αρχιτέκτονα ή άλλη παρεμφερή ειδικότητα με εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση, για εργασία στο σχεδιαστικό τμήμα.

Απαραίτητα προσόντα:

·         Υπευθυνότητα, εχεμύθεια, κέφι για δουλειά.

·         Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad, Sketch Up

·         Άριστη γνώση προγραμμάτων Microsoft Office (word, excel).

·         Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

·         Γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας

·         Γνώση χρήσης πλατφόρμας e-Άδειες του ΤΕΕ

·         Γνώση διαδικασίας διεκπεραίωσης αυθαιρέτων

·         Χρήση προγραμμάτων rendering (ιδίως Lumion).

·         Καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας.

·         Συστατικές επιστολές.

Τυχόν εντοπιότητα θα συνεκτιμηθεί. Επικοινωνία μόνο μέσω email. Αποστείλατε εκδήλωση ενδιαφέροντος, βιογραφικό και τυχόν δείγματα δουλειάς στο [email protected]

To apply for this job email your details to gkouz@tee.gr