Αρχιτέκτων μηχανικός

Website Οικονόμου-Χρηστάκης και Συνεργάτες

Η τεχνική εταιρία κατασκευών Οικονόμου-Χρηστάκης και Συνεργάτες, με έδρα στη Γλυφάδα Αττικής, ζητά Διπλ. Αρχιτέκτονα  μηχανικό, με ελάχιστη πενταετή εμπειρία σε εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, έκδοση αδειών και γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας ΝΟΚ για μόνιμη συνεργασία

To apply for this job email your details to ath.christaki@gmail.com