Αρχιτέκτονας-Μηχανικός

  • Εξοπλισμός - Λογισμικό
  • Anywhere

Website MTArchitects | Massouridis Theodoraki

Το αρχιτεκτονικό γραφείο MTArchitects | Massouridis Theodoraki αναζητά αρχιτέκτονα μηχανικό 5 ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε αρχιτεκτονικές μελέτες  κτιριακών έργων σε όλα τα στάδια.

Επιθυμητά προσόντα είναι:

-η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και κυρίως AutoCad,

-γραφιστικές δυνατότητες με χρήση Photoshop, Corel, Illustrator,

-ευχέρεια σε 3D απεικονήσεις και renders,

-γνώση ΝΟΚ και έκδοσης οικοδομικών αδειών

To apply for this job email your details to info@mtarchitects.gr