Διδακτικό Προσωπικό

Website Μητροπολιτικό Κολλέγιο

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο πλαίσιο στελέχωσης της σχολής Interior Design, ζητά να προσλάβει διδακτικό προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες του προγράμματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και το σύστημα ποιότητας των συνεργαζόμενων Βρετανικών Πανεπιστημίων.

 

Προφίλ υποψηφίων

– Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών Interior Design – ή συναφούς αντικειμένου (απαραίτητη προϋπόθεση)

– Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ιδιαιτέρως επιθυμητό)

– Διδακτορικό τίτλο σπουδών (επιθυμητό)

– Επαγγελματική Εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών Interior Design (επιθυμητό)

– Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στην μεταλυκειακή ή τριτοβάθμια εκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο – Interior Design (επιθυμητό)

– Εξοικείωση με το Βρετανικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης (ιδιαιτέρως επιθυμητό)

– Άριστη γνώση αγγλικών. (απαραίτητη προϋπόθεση)

– Ακαδημαϊκή ή/και Επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τομείς:

Metal / Wood / Cast Modelmaking, Prototyping, Digital Fabrication, 3D Modelling, Digital Photorealism, Sustainable Design, Lighting Design, History & Theory of Design, Material Technology

 

Το κολλέγιο προσφέρει:

– Ελκυστικό πακέτο αποδοχών

– Εργασία σε ένα ευχάριστο και σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον

– Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

– Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή καταξίωση

 

Οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και δείγμα δουλειάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

To apply for this job email your details to cv@mitropolitiko.edu.gr