Αρχιτέκτονας

Website MET STUDIO architects

Ζητείται αρχιτέκτονας με τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αρχιτεκτονικά έργα για να εργαστεί στο γραφείο μας.

Απαραίτητα προσόντα:

Autocad 2D, 3DsMax, Vray, Photoshop, MS Office

Θα εκτιμηθούν γνώσεις ΝΟΚ και διαδικασία έκδοσης αδειών.

Στείλτε CV&Portfolio στο: [email protected]

To apply for this job email your details to metstudio.arch@gmail.com