Μηχανικός

Μελετητική – Κατασκευαστική Εταιρεία

Αναπτυσσόμενη μελετητική – κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, ξενοδοχείων με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

επιθυμεί να προσλάβει Μηχανικό

 

Βασικές αρμοδιότητες:

–  Σύνταξη αρχιτεκτονικών σχεδίων

–  Σύνταξη φακέλων κι έκδοση οικοδομικών αδειών

–  Επιμέτρηση έργων

–  Κοστολόγηση

–  Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε αρμόδιες υπηρεσίες

 

Απαραίτητα προσόντα:

–  Δίπλωμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πτυχίο AEI Πολιτικών Μηχανικών / AEI Μηχανολόγων Μηχανικών /  Μηχανικών Δομικών Έργων / Διακοσμητών

–  Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε Κατασκευή, Επίβλεψη και Διοίκηση Τεχνικών Έργων, Αδειοδότηση, Επιμετρήσεις και Κοστολόγηση

–  Γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας και κανονισμών

–  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

–  Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Office

–  Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων CAD, τρισδιάστατου σχεδιασμού και φωτορεαλισμού

–  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Προσφέρονται:

– Πλήρης απασχόληση κι ασφάλιση

– Προοπτικές εξέλιξης

 

Παρακαλώ σημειώστε πως για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.

Πληροφορίες κι αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

To apply for this job email your details to cvheraklionvp@gmail.com