Αρχιτέκτων Τοπίου

  • Ζητούν Συνεργάτες
  • Αθήνα

HPA (H. Pangalou & Associates)

Αρχιτέκτων Τοπίου

Το γραφείο «Ε. Παγκάλου & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Τοπίου» αναζητά ένα δημιουργικό συνεργάτη αρχιτέκτονα τοπίου με εμπειρία 3 έως 6 έτη. Ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέλος μιας ευρύτερης σχεδιαστικής ομάδας με ποικίλα επιστημονικά υπόβαθρα, και θα συνεργαστεί με τα υπόλοιπα μέλη σε ένα εύρος έργων πολλαπλής κλίμακας, με βασικούς άξονες σχεδιασμού τη βιωσιμότητα, την αειφορία και την ταυτότητα τοπίου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθεί τις τελευταίες προκλήσεις και εξελίξεις στο χώρο της αρχιτεκτονικής τοπίου και του σύγχρονου περιβαλλοντικού γίγνεσθαι, και να ανταποκρίνεται στο συνεργατικό πνεύμα μιας σχεδιαστικής ομάδας, όντας αφοσιωμένος στο αντικείμενο και τις διακλαδώσεις του ως επιστημονικό πεδίο. Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν επισκέψεις στους χώρους των έργων.

Πτυχίο Αρχιτεκτονικής Τοπίου (BLA ή MLA)

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση:

·         Εξαιρετικές ικανότητες στο σχεδιασμό και την παρουσίαση

·         Καλή γνώση χειρισμού AutoCAD, Photoshop και Adobe Creative Suite

·         Οργανωτικές δεξιότητες και ευχέρεια στη γραπτή επικοινωνία

·         Αυτενέργεια, ευελιξία και συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας

·         Ευχέρεια στα Αγγλικά

Η γνώση Autodesk Revit ή/και Archicad είναι επιθυμητή.

 

Landscape Architect

HPA (H. Pangalou & Associates) is looking for a highly-motivated professional with 3 to 6 years of experience. The individual hired for this position will be part of a broader design team, working hand in hand with colleagues across disciplines on a wide variety of multi-scale projects that programmatically involve sustainability prerequisites. The candidate must follow the latest evolutions and challenges in the field of landscape design and current environmental momentum, be passionate about the field and display team-oriented mentality. The position entails visits to projects’ sites.

Degree in Landscape architecture (BLA or MLA)

Required skills for this position:

·         Accomplished design and presentation skills

·         Proficiency in AutoCAD, Photoshop, and Adobe Creative Suite

·         Excellent written communication and organisational skills

·         Be self-motivated and self-directed, with the ability to work independently as well as part of a team

·         Fluent in English

Knowledge of Autodesk Revit and/or Archicad will be appreciated.

 

To apply for this job email your details to avassilopoulos@elandscape.gr