ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  • Ζητούν να Προσλάβουν
  • ΑΘΗΝΑ

ΓΟΥΟΡΛΝΤΜΠΡΙΝΤΖ ΙΚΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ – Μηχανικός

με γνώσεις και εξοικείωση σε ΒΙΜ Revit περιβάλλον εργασίας.

ΒΙΜ Manager & Coordinator

ΒΙΜ Engineers (Modellers)

To apply for this job email your details to operation1@worldbridgepc.com