ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  • Ζητούν να Προσλάβουν
  • ΑΘΗΝΑ

Website ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Η εταιρεία «ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» ζητά

Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για την έκδοση οικοδομικών αδειών

Απαιτούμενα προσόντα :

–          5ετής εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών

–          Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας

–          Ευχέρεια στις προμετρήσεις έργων-σύνταξη προσφορών

–           μεταφορικό μέσο

–           Autocad ή Archicad – Microsoft Office

–          Καλή γνώση Αγγλικών

βιογραφικό  στο email: [email protected]  .  έως τις 30/05/2021

 

 

 

To apply for this job email your details to info@epikyklos.gr