Αρχιτέκτονας Μχανικός

Website Business laboratory

Πελάτης μας, Εταιρεία Κατασκευής Προϊόντων Ξύλου ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν:

Πτυχίο ΑΕΙ σχετικής κατεύθυνσης
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
Γνώσεις & Δεξιότητες στη Διαχείριση Έργου
Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων sketch up, rhinocerus, autocad
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ σε Ms Office
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Δημιουργικότητα, έμπνευση, οργανωτικότητα
Η εταιρεία προσφέρει:

Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
Εκπαίδευση και εξέλιξη θέσης εργασίας
Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο [email protected]

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

To apply for this job email your details to info@blab.company