Αναζήτηση Αρχιτέκτονα

Αρχιτεκτονικό γραφείο Τριποδάκη

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Τριποδάκη αναζητά συνεργάτη αρχιτέκτονα μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εργασιακή εμπειρία για μόνιμη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερα σε μελέτες με αντικείμενο τον αστικό σχεδιασμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση η ευχέρεια στα παρακάτω σχεδιαστικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας :

Archicad 2d, 3d

AutoCAD 2d

Adobe Photoshop

Adobe In design – Adobe Illustrator

Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο [email protected] και στο [email protected]

To apply for this job email your details to atripodakis@gmail.com