Θ' Αρχιτεκτονικό Συνέδριο

«Η αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας»
Αθήνα, Ιούνιος 1988


Διοικητικό Συμβούλιο
Χ. Σελιανίτης
Π. Πικιώνης
Ν. Δεσποτίδης
Μ. Παντελάκης
Σ. Κορακά
Σ. Διγενής
Α. Γερονίκος
Α. Παπαγεωργίου
Γ. Διαμαντόπουλος
Μ. Τυλιανάκης
Τ. Γεωργακόπουλος

Πρόεδρος
Χ. Σελιανίτης

Γ. Γραμματέας

Ν. Δεσποτίδης