"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ"
Περιοδικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Τεύχος 81 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2010

 

Τεύχος 81 (pdf, 1,89 MB)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
«Δραστηριότητες Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ» (σελ. 12)
Α. Μελανίτου, «Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων - αρχιτέκτονες - ελάχιστες αμοιβές και σχετικά θέματα'» (σελ. 21)

Κ. Αλιπράντη, «Διαδρομές στη Μάρπησσα, Βιωματικό Φεστιβάλ» (σελ. 22)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΗΜΑ (σελ. 24)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ψηφιακές χωρικές επεκτάσεις
[Επιμέλεια: Ο. Βενετσιάνου, Μ. Δόξα, Ν. Μπαζαίου]
Σ. Γιαννούδης, «Κατασκευάζοντας τον δημόσιο χώρο στο ψηφιακό παράδειγμα» (σελ.30)

Δ. Ψυχογυιός, «Υβριδικά παριβάλλοντα ως εργαλεία διαχείρισης της επισκεψιμότητας» (σελ.33)
Ε. Αντωνοπούλου, Φ. Σετάκη, Τ. Τζόκα, «ανενεργό - ενεργώ» (σελ.36)
Ο. Βενετσιάνου, «Η οθόνη ως επέκταση του δημόσιου χώρου» (σελ.40)
Α. Αθανασιάδη, «Δημοφιλείς χώροι - το παράδειγμα του σταθμού της Ζυρίχης» (σελ.44)
Γ. Κουφάκης, «Αναδυόμενες τεχνολογίες στον σχεδιασμό του δημοφιλούς χώρου» (σελ.48)
Κ. Παπαϊωάννου, «Το ''δημοφιλές'' μνημείο ως προϊόν των σύγχρονων μνημονικών τεχνικών» (σελ.51)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (σελ. 54)