"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ"
Περιοδικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Τεύχος 67 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Iανουάριος/Φεβρουάριος 2008

 

Τεύχος 67 (pdf, 2,8 MB)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

2005-2008
Απολογισμός Δράσεων

Α.   Συνεδριάσεις Οργάνων (σελ. 23)
Β.   Προτάσεις και πρωτοβουλίες της περιόδου
       2005-2008 (σελ. 26)
Γ.    Περιοδικό "Αρχιτέκτονες" (σελ. 41)
Δ.    Επίλογος (σελ. 43)
Ε.    Παράρτημα απολογισμού (σελ. 48)
ΣΤ.
Συνοπτική παρουσίαση δράσεων Δ.Σ.
        περιόδου 2005-2008 (σελ.127)