"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ"
Περιοδικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Τεύχος 62 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Μάρτιος/Απρίλιος 2007

 

Τεύχος 62 (pdf, 2,5 MB)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

«Σημείωμα της σύνταξης» (σελ. 18)
«Δραστηριότητες Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ»
(σελ. 20)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Α. Δημητρακόπουλος, «Ιδιωτεία, Ιδιοποίηση και Ιδιώτευση: η ιδιοτέλεια στην εκπαίδευση»
(σελ. 26)
Εμμ. Ντούρλιας, «Μια ευχή για τα τριάντα χρόνια του Beaubourg!»
(σελ. 28)

EΠΙ ΤΟΠΟΥ
«ΣΔΙΤ» (σελ. 30)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Αρχιτεκτονική κριτική
[Επιμέλεια: Μ. Λεφαντζής]
«Κριτική(οί) αρχιτεκτονικής 1950-1960»
(σελ. 50)
Γ. Σημαιοφορίδης, «Τα σημεία της κριτικής»
(σελ. 56)
Δ. Φιλιππίδης, «Σπάνιο αλλά όχι υπό εξαφάνιση είδος»
(σελ. 59)
Γ. Τζιρτζιλάκης, «Η ελάσσων κριτική»
(σελ. 61)
«Περί αρχιτεκτονικής κριτικής»
(σελ. 65)
Μ. Λεφαντζής, «Παράθυρο στην Αρχιτεκτονική Κριτική »
(σελ. 72)

ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Δημαρχιακό Μέγαρο Μεσολογγίου (σελ. 83)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (σελ. 90)

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (σελ. 91)