"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ"
Περιοδικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Τεύχος 50 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Μάρτιος/Απρίλιος 2005

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
(σελ. 20)
Οργανωτική διάρθρωση - Δομή & λειτουργία - Συνεδριάσεις (σελ. 28)
Θεσμικά προβλήματα του κλάδου (σελ. 48)
Επαγγελματικά (σελ. 62)
Δράσεις - Εκδηλώσεις - Αρχιτεκτονική (σελ. 82)
Διεθνείς - Δημόσιες σχέσεις (σελ. 108)
Θέσεις - Παρεμβάσεις (σελ. 122)
Συνεργασία του Δ.Σ. με το ΤΕΕ (σελ. 148)
Ξενώνας Στάμου Στούρνα (σελ. 149)
Εκδόσεις
(σελ. 150)
Συνοπτική παρουσίαση δράσεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Μάρτιος 2003 - Απρίλιος 2005
(σελ. 158)