"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ"
Περιοδικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Τεύχος 19 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2000

Τεύχος 19 (pdf, 1 MB)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

«Σημείωμα της σύνταξης»(σελ. 18)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Κ. Μπελιμπασάκης, «Προσυνεδριακή ημερίδα Θεσσαλονίκης» (σελ. 21)
Μ. Κουρμπανά, «Προσυνεδριακή ημερίδα Πάτρας» (σελ. 27)

DOSSIER
Το 10ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο
Χαιρετισμοί από την επίσημη έναρξη του 10ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου (σελ. 42)
Συμπεράσματα του 10ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου (σελ. 59)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (σελ.71)