"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ"
Περιοδικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Τεύχος 11 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 1998

Τεύχος 11 (pdf, 3,3 MB)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

«Σημείωμα της σύνταξης»(σελ. 18)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Γ. Σημαιοφορίδης, «Στη μνήμη του Κυριάκου Κρόκου» (σελ. 19)
Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, «Ο Άρης Κωνσταντινίδης στην Αμερική» (σελ. 20)
Ο. Λουκά, «Οι αρχιτέκτονες του Βόλου» (σελ. 24)
Θ. Καναρέλης, «Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη πλατεία...» (σελ. 26)
Γ. Π. Λάββας,«Ο σχεδιασμός των αρχαιολογικών χώρων - το πρόγραμμα της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονικής» (σελ. 29)

DOSSIER
Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων-Α' μέρος
Γ. Καλαντίδης,«Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας» (σελ. 36)
«Συνολική άνάδειξη αρχαιολογικών χώρων βόρειας και νότιας κλιτύος Ακρόπολης» (σελ. 39)
«Ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου του Ολυμπείου» (σελ. 43)
«Μελέτη ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Ρωμαϊκής Αγοράς και Βιβλιοθήκης Αδριανού» (σελ. 47)
«Μελέτη συνολικής ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Κεραμεικού» (σελ. 51)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (σελ. 54)
Δ. Αντωνακάκης, «Ένας χρόνος από την έναρξη
λειτουργίας του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά»

ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (σελ. 55)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (σελ.63)