Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

 

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Καραγιώργη Σερβίας 4, 10562 Αθήνα
Τηλ.: 210 3291590-9
Fax: 210 3221772
e-mail: [email protected]
site: http://www.tee.gr