·          ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 01.07.2001 - ΚΑΒΑΛΑ

Δελτίο Τύπου

 

Την Κυριακή 1.07.2001 πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα, συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου των Αρχιτεκτονικών Συλλόγων και Τμημάτων της χώρας. Στην συνεδρίαση αυτή πήραν μέρος εκπρόσωποι από:

 

1.     Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δράμας (ΣΑΔ)

2.     Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ)

3.     Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας (ΣΑΝΚ)

4.     Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λασιθίου

5.     Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Πάτρας (ΣΑΝΑ)

6.     Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Σερρών (ΣΑΝΣ)

7.     Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χανίων  (ΣΑΧ)

8.     ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν επικεντρώθηκαν:

           

Α)            Στα Οργανωτικά θέματα της Ένωσης και το Καταστατικό.

 

Β)        Στον προγραμματισμό Πανελλήνιου Προγράμματος Δράσεων για τα θέματα αρχιτεκτονικής.

 

Γ)         Στα θέματα εκπαίδευσης - προγραμμάτων σπουδών.

 

Δ)        Στα θεσμικά προβλήματα του κλάδου.

 

Σημειώνεται πως στα πλαίσια της συνεδρίασης του Συντονιστικού πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο  Ν. Καβάλας και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Αρχιτεκτονικής Σχολής  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ημερίδα στην Ξάνθη, το Σάββατο 30.06.2001 με θέμα: «Η κατάρτιση του Αρχιτέκτονα. Διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την επαγγελματική πρακτική».

 

Στην Ημερίδα αυτή συμμετείχαν οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι όλων των Αρχιτεκτονικών Σχολών της χώρας και εισηγητές που ανέπτυξαν όλο το φάσμα που σχετίζεται με τα Προγράμματα Σπουδών, την Ευρωπαϊκή εμπειρία, τα θέματα της πρακτικής άσκησης και της δυνατότητας συμμετοχής των Επαγγελματικών  Ενώσεων στην διαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών.

 

Το Συντονιστικό αποφάσισε τα παρακάτω:

 

Α.         ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Η κτηθείσα εμπειρία από την λειτουργία του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων σε σχέση με το Θεσμικό Πλαίσιο και την δομή του ΤΕΕ επιβάλουν την προσαρμογή του μοντέλου συγκρότησης της Πανελλήνιας Ένωσης. Τη στιγμή που στη χώρα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό Αρχιτεκτόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει αντιστοίχηση σε ένα μοντέλο, ικανό να προασπίσει τα συμφέροντα των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων στο επάγγελμα και στην κοινωνία.

 

Απαιτείται προσαρμογή ώστε η νέα δομή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κλάδου.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση θα επιδιωχθεί :

 

·       Η ποιοτική και ποσοτική καταγραφή όλων των στοιχείων και δεδομένων μέσω ενός ερωτηματολογίου προς όλους τους Συλλόγους και Τμήματα.

 

·       Η στατιστική επεξεργασία και έλεγχος σχετικά με το μητρώο μελών ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την διερεύνηση της οργανωτικής δομής.

 

·       Η συζήτηση του θέματος στην επικείμενη διάσκεψη των Προέδρων των              

Συλλόγων και Τμημάτων της χώρας με το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

 

·       Η συγκρότηση ειδικής Πανελλαδικής Επιτροπής Καταστατικού για την προώθηση όλων των απαραίτητων επεξεργασιών.

 

Β.            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 

Η συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στην “Επικράτεια Πολιτισμού” του ΥΠΠΟ και η συγκρότηση του δικτύου αρχιτεκτονικής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την θεσμική παρέμβαση της Ένωσης στα θέματα της αρχιτεκτονικής.

 

Στόχος είναι η συνεργασία όλων μας για τα θέματα αυτά με σκοπό την προώθηση της εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική.

 

Όλες οι δυνάμεις του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων θα εργασθούν στην κατεύθυνση της προώθησης:

 

·          των δράσεων που εντάσσονται ή μπορούν να ενταχθούν στο δίκτυο αρχιτεκτονικής   

 

·          της καθιέρωσης BIENNALE  και βραβείων αρχιτεκτονικής

·          την συγκρότηση Πανελλαδικής Οργανωτικής Επιτροπής για την πραγματοποίηση του 11ου  Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου.

 

 

Γ.            ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 

Τόσο στην Ημερίδα όσο και στο Συντονιστικό ετέθησαν όλα τα ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής πρακτικής. Ο προβληματισμός, θέσεις και απόψεις που εκφράστηκαν  θα αποτελέσουν τη βάση για την  περαιτέρω

επεξεργασία εκ μέρους του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ώστε να καθοριστεί ένα πλαίσιο θέσεων για παρεμβάσεις στον εθνικό χώρο αλλά και όπου συμμετέχει στις διεθνείς ενώσεις.

 

Θεματικές περιοχές εντοπίζονται στα εξής:

 

Α)         στην διάρκεια σπουδών στον τομέα της αρχιτεκτονικής

 

Β)        στην πιστοποίηση των Πανεπιστημίων των πανεπιστημιακών σπουδών αλλά και των παρεχομένων σπουδών στον τομέα της αρχιτεκτονικής

 

Γ)         στην πρακτική άσκηση, την διαδικασία άσκησης επαγγέλματος και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

 

Τα παραπάνω θέματα πρέπει να εξεταστούν άμεσα σε επαφή με τις Διεθνείς Ενώσεις των             Αρχιτεκτόνων αλλά και των Αρχιτεκτονικών Σχολών της χώρας ενόψει των εξελίξεων τόσο στον εθνικό χώρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (οδηγίες - αναπροσαρμογές κλπ)

 

Δ.            ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

Η συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών Ενώσεων των αρχιτεκτόνων με το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα και τα συμπεράσματα αυτής εντείνουν την κινητοποίηση μας για την προώθηση των θεσμικών προβλημάτων του κλάδου.

 

Πρέπει να ενταθεί, με βάση τις θέσεις μας, το υλικό της Συνδιάσκεψης (που θα εκδοθεί σε ειδικό έντυπο) με πίεση προς την πολιτεία και γι΄ αυτό αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου και μεθόδευσης κινητοποιήσεων του κλάδου.

 

Τέλος αποφασίστηκε η πραγματοποίηση του επόμενου Συντονιστικού στα ΧΑΝΙΑ, στα τέλη Σεπτέμβρη και η πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα: «H Αρχιτεκτονική και οι παρεμβάσεις των δημοσίων φορέων».

Σκοπός είναι να αναδειχθεί  η αναγκαιότητα της αρχιτεκτονικής και να επιδιωχθεί ένα πλαίσιο δράσεων για την προώθηση της αρχιτεκτονικής – υποχρεωτικά - από τους φορείς δημοσίου συμφέροντος.

 

Η επόμενη συνεδρίαση του Συντονιστικού θα γίνει στα Χανιά στις 4 Νοεμβρίου 2001.

 

 

 

Αρχή σελίδας