·   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 11.11.2000 - ΑΘΗΝΑ

 Δελτίο Τύπου

Το Σάββατο 11.11.2000, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου των Αρχιτεκτονικών Συλλόγων και Τμημάτων της χώρας.

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος εκπρόσωποι από τους παρακάτω Συλλόγους και Τμήματα:

1.     ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

2.     Σύλλογος Αχαΐας

3.     Σύλλογος Εύβοιας

4.     Σύλλογος Θεσσαλονίκης

5.     Σύλλογος Καβάλας

6.     Σύλλογος Κυκλάδων

7.     Σύλλογος Λάρισας

8.     Σύλλογος Λασιθίου

9.     Σύλλογος Σερρών

10.  Σύλλογος Χανίων

11.  Τμήμα Κορίνθου

12.  Τμήμα Μεσσηνίας

13.  Τμήμα Φθιώτιδας

Η πρώτη συνεδρίαση, μετά τις εκλογές στον κλάδο, ήταν μαζική από πλευράς προσέλευσης Συλλόγων και Τμημάτων και ουσιαστική καθώς ασχολήθηκε με τα θέματα:

§        Προγραμματισμός και συντονισμός των δράσεων της Πανελλήνιας Ένωσης, των Συλλόγων και Τμημάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο

§        Τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου και ιδίως αυτά του θεσμικού πλαισίου και της "ανωτατοποίησης" των ΤΕΙ.

Οι εκπρόσωποι των αρχιτεκτόνων της χώρας συμφώνησαν σε ένα προγραμματικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά προβλήματα, την ανάδειξη και προώθηση της αρχιτεκτονικής με εκδηλώσεις και δράσεις και καθόρισαν ενιαίους στόχους για την επίτευξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κλάδου ώστε η αρχιτεκτονική να ασκείται από τους αρχιτέκτονες. Γι' αυτό το στόχο αποφασίστηκε η πραγματοποίηση:

§        Συνδιάσκεψης όλων των Ευρωπαϊκών Ενώσεων των αρχιτεκτόνων, στην Αθήνα

§        Συνάντησης και δημιουργίας "Ομάδας επαφής" με όλες τις Αρχιτεκτονικές Σχολές

§        Δημοσιοποίησης των θέσεων του κλάδου για το θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος και προώθησης των στόχων για επίλυση των βασικών επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσα από ένα συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο.

Τέλος αποφασίστηκε η πραγματοποίηση του επόμενου Συντονιστικού στην Πάτρα, με την ευθύνη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαίας, ο οποίος θα διοργανώσει και εκδήλωση - ημερίδα για θέματα αρχιτεκτονικής, τον Ιανουάριο του 2001.

 

Αρχή σελίδας