Συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Περίοδος 2008 - 2011

 

3η Συνεδρίαση: Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2011

Α.Π. 42114, Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2010

 

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Η 3η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, θα γίνει την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

    1. Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του Δ.Σ.
    2. Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων.
    3. Επαγγελματικά δικαιώματα.
    4. 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο.
    5. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – Ψηφίσματα.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10.00 το πρωί στο ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της οικονομικής αδυναμίας του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων να καλύψει τα έξοδα μετάβασης των μελών της Αντιπροσωπείας, έχει ζητηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το ΤΕΕ (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο). Θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για την απάντηση του ΤΕΕ στο αίτημά μας.

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ

 

2η Συνεδρίαση: Αθήνα 15 Μαρτίου 2009


Α.Π. 38094, Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2009

 

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η 2η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

    1. Ενημέρωση.
    2. Προγραμματισμός Δράσης Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
    3. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει την Κυριακή 15 Μαρτίου 2009 και ώρα 10.00 το πρωί στο Τ.Ε.Ε. (Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.

 

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ

 

1η Συνεδρίαση: Αθήνα 7 Ιουνίου 2008

 

Α.Π. 37168, Αθήνα 9 Μαΐου 2008

 

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνάδελφε,

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 29 & 30.3.2008, όπως αυτά εκδόθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, έχεις εκλεγεί μέλος της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ.

Η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 7 Ιουνίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα (5ος όροφος).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
2. Εκλογή δεκαπενταμελούς Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου.
3. Διάφορα θέματα επικαιρότητας - ψηφίσματα.

 

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Ν. ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ

 

 

Α.Π. 37275, Αθήνα  9 Ιουνίου 2008

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 7.6.2008  πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ με τη συμμετοχή 155 Αντιπροσώπων, επί συνόλου 165, από την Αθήνα και την περιφέρεια.

Μετά από ψηφοφορία των παρισταμένων μελών αναδείχτηκε το τριμελές Προεδρείο της Αντιπροσωπείας για τα επόμενα τρία χρόνια, αποτελούμενο από τους:

Ξυνομηλάκη Δημήτριο               Πρόεδρο                  Ψήφοι 50                                              Αττική
(Νέα Ένωση Αρχιτεκτόνων)

Ντοκόπουλο Δημήτριο              Α΄ Αντιπρόεδρο       Ψήφοι 47                                         Μεσσηνία
(Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων)

Γκιγκέλο Γιώργο-Φίλιππο        Β΄ Αντιπρόεδρο       Ψήφοι 36                                             Βοιωτία
(Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Έκφραση) 

Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία για την ανάδειξη του δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: ψήφισαν 155, έγκυρα 155.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ                        
ψήφοι: 32                    έδρες: 3

Θ. Μπούμης                24 ψήφοι
Β. Χατζηκίδης             22     «
Δ. Δούμας                    21     «   

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧ/ΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧ/ΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ              
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ                                   
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧ/ΝΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ψήφοι: 21                    έδρες: 2
Σ. Φανουράκης          20 ψήφοι
Α. Μαούνης                 18     «

ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ                                             
ψήφοι: 20                    έδρες: 2                                                                                                          
Κ. Μπελιμπασάκης     17 ψήφοι
Β. Λυρούδιας              10     «

Δ.Α.Κ.                                                                                     
ψήφοι: 19                    έδρες: 2
Δ. Μαραβέας              18 ψήφοι
Μ. Δεσποτίδη             15    «

Ε.Λ.Ε.Μ.                                                                                 
ψήφοι: 10                    έδρες: 1
Γ. Νικολάου                9 ψήφοι

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ (Α.Σ.Α.Ε.)                
ΑΡΧΙΤ. ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ψήφοι: 10                    έδρες: 1

Μ. Κουρμπανά            10 ψήφοι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ                                                 
ψήφοι: 10                    έδρες: 1

Κ. Τζατζάνης                9 ψήφοι

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - FORUM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                          
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤ. ΘΕΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ψήφοι: 10                    έδρες: 1
Ι. Σέμψης                     10 ψήφοι

ΔΗ.ΠΑ.Μ.                                                                                
ψήφοι: 9                      έδρες: 1

Γ. Κοσμόγλου               5 ψήφοι

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ                                            
ψήφοι: 8                      έδρες: 1

Κ. Μπαρδάκης             6 ψήφοι

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

 

Ο Πρόεδρος                        Ο Α΄ Αντιπρόεδρος                  Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

 

 

Δ. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ                     Δ. ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ                             Γ. ΓΚΙΓΚΕΛΟΣ

 

 


Περίοδος 2005 - 2007

Περίοδος 2002 - 2005

Περίοδος 2000 - 2002


Αρχή σελίδας