Το Προεδρείο του ΣΤ' Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου. Διακρίνονται οι: Δ. Ζήβας, Π. Καραντινός, Π. Τσολάκης, Ν. Δεσύλλας

ΣΤ' Αρχιτεκτονικό Συνέδριο

«Η αρχιτεκτονική στην Ελλάδα και η σύγχρονη τεχνολογία»
Πάτρα, Δεκέμβριος 1966


Διοικητικό Συμβούλιο
Κ. Φινές
Ν. Δεσύλλας
Ε. Πατίκη-Παπουτσάκη
Δ. Βενιέρης
Α. Κωστάλα-Κεχαγιόγλου
Γ. Πολίτης

Πρόεδρος
Ν. Δεσύλλας

Γ. Γραμματέας

E. Πατίκη-Παπουτσάκη

Επιτροπή Πορισμάτων
Κ. Μπίτσιος
Ι. Λιάπης
Δ. Φατούρος
Ν. Δεσύλλας
Η. Γουναρόπουλος
Μ. Παπαδοπούλου

 

 

 

Πορίσματα

«Το πόρισμα του Συνεδρίου διαπιστώνει τα εξής:
1. Η τεράστια πρόοδος της τεχνολογίας, όχι μόνο προσφέρει στην αρχιτεκτονική εντελώς καινούργιες σημαντικές δυνατότητες για την εκτέλεση του σκοπού της στον τομέα της κατασκευής, με νέα μηχανικά συστήματα και υλικά, αλλά και επεμβαίνει αποφασιστικά στην αρχιτεκτονική σύνθεση.
2. Η λύση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίση η αρχιτεκτονική, και που προβλέπονται συνεχώς πιό σύνθετα και εκτεταμένα, θα βασισθή αναγκαστικά στην αφομοίωση των δυνατοτήτων που παρέχει η εξελισσομένη τεχνολογία.
3. Η εκβιομηχάνιση της κατασκευής της οικοδομής παρέχει την βασική δυνατότητα μειώσεως του κόστους της και ικανοποιήσεως στεγαστικών αναγκών μεγάλης εκτάσεως. Η βιομηχανία έχει κατορθώσει να καταστήση προσιτά αρκετά αγαθά, ακόμη και στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις, όχι όμως και το αγαθό της στέγης, ειδικά στον τόπο μας, στον τόπο μας αυτές οι τάξεις επενδύουν συνολικά, από το υστέρημά τους, κολοσσιαία ποσά για τον σκοπό αυτό, χωρίς αυτό να σημαίνη ότι κατορθώσουν να αποκτήσουν σύγχρονη κατοικία.
4. Παντού συνειδητοποιείται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη ενεργού συμμετοχής των αρχιτεκτόνων στην διαδικασία της εκβιομηχανίσεως της οικοδομής και στην έρευνα των νέων υλικών που συνεχώς παράγονται.
5. Η ευθύνη των αρχιτεκτόνων στην ιστορική φάση που διατρέχουμε, μια φάση κυριαρχικής παρουσίας της τεχνολογίας, είναι μεγάλη σε ό,τι αφορά τη νέα σύνθεση των αξιών και μορφών που θα ικανοποιούν όλες τις ανάγκες του ανθρώπου. Η ευθύνη αυτή εκτείνεται υποχρεωτικά σε όλους τους τομείς όπου η τεχνολογία επιδρά στον εθνικό μας χώρο.
6. Η ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των συγχρόνων μεθόδων κατασκευής είναι επιτακτική. Προϋπόθεση είναι η δημιουργία των απαραιτήτων φορέων μέσα στα πλαίσια ενός εθνικού οικιστικού προγράμματος, καθώς και η δημιουργία εθνικών κέντρων ερευνών. Η σωστή πρόβλεψη των αναγκών και ο προγραμματισμός, που από χρόνια ζητά ο Σύλλογος Ελλήνων Aρχιτεκτόνων, είναι απαραίτητα κίνητρα για την ανάπτυξη ιδιωτικών και κρατικών επιχειρήσεων εκσυγχρονισμένης κατασκευής.
7. Η συμβολή των Πολυτεχνείων στην όλη προσπάθεια θα είναι ουσιαστική. Η κατάλληλη προετοιμασία των αρχιτεκτόνων, η συνεργασία τους με τους τεχνικούς των άλλων κλάδων, η δημιουργία κέντρων ερευνών στις αρχιτεκτονικες σχολές είναι βασικές ανάγκες».

 

Αρχή σελίδας