Ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα

 

Α.Π. 30975

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2003


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι χτεσινές εξαγγελίες της κυβέρνησης για ρυθμίσεις πολεοδομικού σχεδιασμού, αποτελούν αναποτελεσματικές παρεμβάσεις για το μέλλον των πόλεων και των αναπτυσσόμενων περιοχών της χώρας.

Συγκεκριμένα οι εξαγγελίες για τις «ρευματοδοτήσεις» δεν εντάσσονται σε μία σοβαρή και συνολική πολιτική γης, που να προηγείται των αυθαιρέτων, να εξειδικεύεται κατά περιοχή, να μελετά τις οικιστικές πιέσεις, να σχεδιάζει τις μορφές ανάπτυξης, να προβλέπει τις ανάγκες προσφοράς και ζήτησης γης, έτσι ώστε να προσφέρει αδόμητη πολεοδομημένη γη σε αξία προσιτή στους πολίτες που θέλουν να ξεφύγουν από τον ασφυκτικό κλοιό των μεγαλουπόλεων και να μην αναγκάζονται να αγοράσουν γη εκτός σχεδίου και να αυθαιρετούν.

Χωρίς σοβαρή πολιτική γης οι «ρευματοδοτήσεις» θα είναι αποσπασματική και καθόλου αποτελεσματική πολιτική, η οποία θα συνεχίσει να δημιουργεί νέες γενιές αυθαιρέτων.

Οι εξαγγελίες για αλλαγές στην έκδοση οικοδομικών αδειών, αποτελούν και αυτές μια αποσπασματική προσέγγιση του προβλήματος των πολεοδομικών γραφείων, όπου η διαδικασία που προτείνεται, δεν βελτιώνει αλλά αντίθετα επιδεινώνει τη σημερινή κατάσταση και θα δημιουργήσει σοβαρότερα προβλήματα, τόσο στους χρόνους έκδοσης όσο και σε ζητήματα διαφάνειας και διαπλοκής.

Στο νομοσχέδιο ουδόλως αντιμετωπίζεται η ανεπάρκεια των πολεοδομικών γραφείων σε υποδομή και σε επιστημονικό προσωπικό, η πολυνομοθεσία και οι προδιαγραφές πληρότητας και ποιότητας των μελετών, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των μηχανικών, οι ευθύνες των εργολάβων και των ιδιοκτητών.

Μέσα σ' ένα πολεοδομικό περιβάλλον απαράδεκτο, καλούνται οι μηχανικοί να πάρουν τις ευθύνες τους και είναι οι μοναδικοί που απόλυτα ποινικοποιούνται, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Καλούμε την Υπουργό να ξεκινήσει ένα σοβαρό επιστημονικό διάλογο με την κοινότητα των μηχανικών και μόνο έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε στη λύση των σοβαρών αυτών προβλημάτων.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας