Προτάσεις ΣAΔAΣ-ΠEA στο Δίκτυο Αρχιτεκτονικής
Οκτώβριος 2001

 

ΠPOTAΣH 1

Πρόταση 1

ΠPOTAΣH ΓIA TH ΔIAMOPΦΩΣH MIAΣ EΘNIKHΣ ΠOΛITIKHΣ ΓIA THN APXITEKTONIKH

Tο ΔΣ του ΣAΔAΣ-ΠEA θεωρεί πως η συμβολή του στο Δίκτυο Aρχιτεκτονικής συνίσταται πρωτίστως στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας εθνικής πολιτικής για την Aρχιτεκτονική, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος, την πολιτισμική αναγνώριση της αρχιτεκτονικής, την κοινωνική και οικονομική συμβολή της, κυρίως από πλευράς δημοσίων φορέων και οργανισμών.

O ΣAΔAΣ-ΠEA, προτίθεται να συντάξει ένα κείμενο ως πλατφόρμα συζήτησης για τη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής, βάση του σκελετού-πλαισίου που παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Eθνική Πολιτική για την Aρχιτεκτονική

σχεδίασμα περιεχομένων

1. Eθνική πολιτική και Aρχιτεκτονική
1.1. - Tί είναι Aρχιτεκτονική
1.2. - Περιβάλλον και δικαιώματα του πολίτη
1.3. - Aρχιτεκτονική και εθνική ανάπτυξη
1.4. - H σημασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

2. Θεσμικό Πλαίσιο
2.1. Παράμετροι και προσανατολισμοί
2.2. Bασικοί θεσμοί/επιτελικοί οργανισμοί
2.2.1. Tμήμα Aρχιτεκτονικής YΠ.ΠO
2.2.2. Eθνικό Δίκτυο Aρχιτεκτονικής
2.2.3. Kέντρο Aρχιτεκτονικής Mεσογείου Xανίων
2.2.4. Kέντρο Aρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης
2.3. Περιφερειακή ανάπτυξη

3. Προβολή και Eπικοινωνία
3.1. Eβδομάδα Aρχιτεκτονικής
3.2. Διεθνής Xώρος
3.3. Eκθέσεις
3.4. Eκδόσεις
3.5. Mουσεία, Συλλογές, Aρχεία

4. Πολιτισμός και Eκπαίδευση

5. Aρχιτεκτονική και η Ποιότητα της Kατασκευής

6. Aνάπτυξη Aρχιτεκτονικής Συνείδησης

7. Yλοποίηση της Aρχιτεκτονικής Πολιτικής

8. Παραρτήματα

Διαδικασία

Σε πρώτη φάση, προτείνεται:
α) σύσταση 3 ή 5μελούς Oμάδας Eργασίας συντονισμού και παρακολούθησης της δράσης
κόστος (για 12 μήνες): 5.400.000 δρχ.
β) ειδική συνάντηση εργασίας με προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες με αντικείμενο τη διαμόρφωση του σκελετού των περιεχομένων του κειμένου
(τόπος: Θεσσαλονίκη, χρόνος: Φεβρουάριος 2002)
κόστος: 2.500.000 δρχ. (περίπου 15-20 προσκεκλημένοι)
γ) διεξαγωγή διήμερης επιστημονικής συνάντησης με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα αρχιτεκτονικής, στην Αθήνα, με θέμα: «Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Αρχιτεκτονική»
(τόπος: Αθήνα, χρόνος: Mάϊος 2002)
κόστος: 7.000.000 δρχ (περίπου 25-30 προσκεκλημένοι)
δ) μεταφράσεις υφιστάμενων κειμένων (Φινλανδία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία...)
κόστος: 1.500.000 δρχ
ε) αμοιβές σχολιασμού και επιμέλειας κειμένου
κόστος: 900.000 δρχ
ζ) παραγωγή ντοκουμέντου (2000 αντίτυπα)
κόστος: 7.000.000 δρχ

Σε δεύτερη φάση, με το ντοκουμέντο ανά χείρας, προτείνονται:
α) επαφές και συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς που εμπλέκονται στα επιμέρους θέματα
β) συνέντευξη τύπου
Προϋπολογισμός
23.300.000 δρχ

Eπιδιωκόμενος στόχος
Oροθέτηση πλαισίου Eθνικής Πολιτικής και θεσμικής ρύθμισης για την Eλληνική Aρχιτεκτονική από τον Yπουργό Πολιτισμού

 

ΠPOTAΣH 2

Πρόταση 2

ΠPOTAΣH ΓIA THN EKΔOΣH OΔHΓOY AΣKHΣHΣ EΠAΓΓEΛMATOΣ TO EΠAΓΓEΛMA TOY APXITEKTONA

Καθημερινά οι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες στην άσκηση του επαγγέλματος. Η οργάνωση του γραφείου, η οργάνωση των επαφών με τους πελάτες, οι οικονομικές συναλλαγές, οι σχέσεις με τα συνεργεία και τους πάσης φύσεως υπεργολάβους και προμηθευτές, τέλος οι διασφαλίσεις έναντι των ευθυνών που αναλαμβάνουν πρέπει να συστηματοποιηθούν και να συγκεντρωθούν σε έντυπο οδηγό – βοήθημα.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων φιλοδοξεί με την ανάληψη της ευθύνης για συγγραφή και επιμέλεια ενός τέτοιου οδηγού να δώσει ένα χρήσιμο βοήθημα κυρίως στους νεώτερους συναδέλφους ώστε να διδάσκονται λιγότερο από τα λάθη τους και περισσότερο από βοηθήματα που τα συλλογικά όργανα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Προτείνεται η χρηματοδότηση συγγραφής και έκδοσης βιβλίου έως 150 σελίδες όπου θα παρουσιάζεται η αλληλουχία των διαφόρων απαραιτήτων δράσεων, εργασιών, προμηθειών, συμφωνιών και διασφαλίσεων προκειμένου να μελετηθεί, κατασκευαστεί και παραδοθεί το Αρχιτεκτονικό έργο.

Από αντίστοιχες εκδόσεις άλλων ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών ενώσεων εκτιμάται ότι τα βήματα που θα περιλαμβάνονται στον οδηγό είναι περίπου 80-100. Εκτιμάται ότι το κόστος συγγραφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια (500.000/κεφάλαιο) πλέον το κόστος διόρθωσης σελιδοποίησης κ.λ.π.(2.000.000) δρχ καθώς και τα έξοδα εκτύπωσης διανομής και διάθεσης 5.000.000 για 2000 αντίτυπα.

Προϋπολογισμός
12.000.000 δρχ
Επιδιωκόμενος στόχος

Αποτελεσματική ενημέρωση των συναδέλφων επαγγελματιών στην άσκηση του επαγγέλματος

 

ΠPOTAΣH 3

Πρόταση 3

ΠPOTAΣH ΓIA ΔIOPΓANΩΣH ΠANEΛΛHNIAΣ EKΘEΣHΣ APXITEKTONIKHΣ

Σε μια εποχή σημαντικών γεωπολιτικών και κοινωνικών ανακατατάξεων, η ελληνική αρχιτεκτονική δεν μπορεί να είναι αδιάφορη στα όσα συντελούνται και ούτε να παραμένει απομονωμένη από το διεθνές αρχιτεκτονικό «γίγνεσθαι».

Η ελληνική αρχιτεκτονική θα πρέπει να αναμετρηθεί με το σύγχρονο «βασίλειο» της ελληνικής μεγαλούπολης απογυμνωμένη από δογματικά «διδάγματα» του μοντερνισμού, ή «αισθητικά παραμύθια» του μεταμοντερνισμού. Θα πρέπει να σχηματίσει μια σαφή δική της εικόνα, να προσαρμοστεί στην σύγχρονη πραγματικότητα και να γίνει πολιτισμός.

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται ακόμα από τη σύγκρουση του συλλογικού οράματος και της δυναμικής της καθημερινότητας, ενώ η αρχιτεκτονική σκέψη και πράξη αδυνατεί να αναμετρηθεί με αυτή την πραγματικότητα με αποτέλεσμα: ο ρόλος της δεν αναγνωρίζεται από την κοινωνία, αλλού ούτε και επιδρά βελτιωτικά στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Η καταγραφή και η προβολή του αρχιτεκτονικού έργου, που αντιστοιχεί σε μια διευρυμένη αισθητική αντίληψη επιδρά βελτιωτικά στην ποιότητα της σύγχρονης ελληνικής πόλης.

Η έκθεση μπορεί να είναι θεματολογική ως δύο πιθανά θέματα προτείνονται:

 • «Η ελληνική αρχιτεκτονική στην αρχή του 21ου αιώνα»
 • «Η σχεδιασμένη πόλη – αποτελέσματα αρχιτεκτονικών διαγωνισμών»

Προϋπολογισμός
Αμοιβή επιμελητή, γραμματειακή υποστήριξη, έξοδα επικοινωνίας, στήσιμο έκθεσης, έκδοση καταλόγου, παράλληλες εκδηλώσεις
70.000.000 δρχ
Επιδιωκόμενος στόχος
Θεσμοθετημένη πραγματοποίηση πανελλήνιας έκθεσης αρχιτεκτονικής ανά διετία ή τριετία

 

ΠPOTAΣH 4

Πρόταση 4

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠIΛΟΤΙΚΟΥ EKΠAIΔEYTIKOY ΠPOΓPAMMATOΣ ENHMEPΩΣHΣ, EYAIΣΘHTOΠOIHΣHΣ MAΘHTΩN/TPIΩN ΩΣ ΠPOΣ TO ΔOMHMENO ΠEPIBAΛΛON

Εισαγωγή

Με κύριους στόχους:

 • την ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς τον χώρο, πολεο-δομημένο ή μη, που τα περιβάλλει-περιλαμβάνει,
 • την γνωριμία και την εξοικείωσή τους με την αρχιτεκτονική, με τα υλικά της και την ιστορία της,
 • την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής συνείδησης στα παιδιά,

Προτείνουμε:

 • την πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • τον σχεδιασμό και παραγωγή Εκπαιδευτικών "Μουσειοσκευών"

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο στηρίζεται σε δύο κυρίως άξονες:

 • την κινητοποίηση του συναισθήματος και
 • τον πρωταγωνιστικό ρόλο των παιδιών.

Θεωρητικό πλαίσιο

Κατά την επεξεργασία του θεωρητικού προτύπου γίνεται χρήση της Συστημικής Θεωρίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την αντίληψη ότι το όλον δεν είναι απλά ένα άθροισμα των μερών που το αποτελούν.

Ο άνθρωπος είναι ένα μέρος του οικοσυστήματος της Γης και βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με τα υπόλοιπα μέρη, οπότε κάθε του συμπεριφορά επηρεάζει και επηρεάζεται από την κατάσταση των άλλων μερών, αλλά και όλου του οικοσυστήματος.

Η κατανόηση και η εκτίμηση αυτής της αλληλοσυσχέτισης αποτελεί τον κεντρικό άξονα αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης, προκειμένου να αναπτυχθούν δεξιότητες και στάσεις και να διαμορφωθεί ένας κώδικας συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά την προστασία τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών, έτσι ώστε μετά το πρόγραμμα, ακόμη και αν έχουν ξεχάσει κάποιες πληροφορίες, να διατηρούν το συναίσθημα που τους δημιουργήθηκε.

Είναι σαφές άλλωστε ότι μόνο εάν κάποιος βιώσει συναισθηματικά αυτό που μαθαίνει λογικά, μπορεί να διαμορφώσει συνείδηση και να αναπτύξει στάσεις και συμπεριφορές, τέτοιες που να προωθούν την ποιότητα ζωής.

Δομή του Προγράμματος

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό μοντέλο έχει τη μορφή ενός κύκλου, ακριβώς στη βάση του κύκλου της ζωής. Αποτελείται από τρία, κυρίως, μέρη που αλληλεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται.

 • Στο πρώτο, με τη βοήθεια εικόνων, τα παιδιά κινητοποιούνται να αναζητήσουν την πληροφορία, αναπτύσσοντας ελεύθερο διάλογο με τους συντονιστές έτσι που να διατηρούν την αίσθηση της ανακάλυψης της γνώσης και όχι της αποστήθισης ενός μαθήματος.

 • Στο δεύτερο μέρος, για να βιώσουν όσα γνώρισαν και έμαθαν, συμμετέχουν σε ένα βιωματικό εργαστήρι, στο οποίο εφαρμόζεται η μέθοδος Δραματουργίας και άλλες βιωματικές μέθοδοι. Τα παιδιά, αυτοσχεδιάζοντας και αναπαριστώντας καταστάσεις που τα εντυπωσίασαν κατά την προηγούμενη φάση του προγράμματος, καλούνται να εκφράσουν μέσω της τέχνης τη δική τους οπτική για τα πράγματα, νιώθοντας το αντίστοιχο συναίσθημα. Μέσα από το βίωμα, δηλαδή, οδηγούνται να πάρουν θέση και να αναπτύξουν την ανάλογη στάση.

 • Στο τρίτο μέρος, εφαρμόζοντας όσα γνώρισαν, έμαθαν και βίωσαν, τα παιδιά αναπτύσσουν συγκεκριμένη δράση με την βοήθεια και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.

Ο κεντρικός άξονας όλου του Προγράμματος είναι η σύνδεση ανθρώπου – κοινωνίας - περιβάλλοντος χώρου, σε ό,τι αφορά τόσο την ισορροπία όσο και την δυσλειτουργία και στα τρία αυτά συστήματα.

Η παρέμβαση αυτή, για να είναι αξιόπιστη και μακροπρόθεσμα αποτελεσματική, πρέπει να ξεκινάει από την περίοδο κατά την οποία διαμορφώνονται στον άνθρωπο οι στάσεις και οι αξίες και υιοθετούνται οι αντίστοιχες συμπεριφορές. Έτσι, το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου.

Μελλοντικά είναι δυνατόν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα να επεκταθούν και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΕΣ

Ως Εκπαιδευτική Μουσειοσκευή νοείται ένα κουτί από ξύλο ή άλλο υλικό ή μια βαλίτσα κατάλληλα διαμορφωμένη που περιέχει οδηγίες για τον εκπαιδευτικό, εποπτικό υλικό έντυπο ή και ηλεκτρονικό, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εξοπλισμό για δράσεις σε κλειστό ή ανοικτό χώρο, προτάσεις δράσεων σχετικών με το δομημένο ή μη περιβάλλον κ.α.

Οι προτεινόμενες Μουσειοσκευές θα αποτελέσουν το υλικό βάσης για δράσεις μέσα ή έξω από την σχολική τάξη, παράλληλα ή και ανεξάρτητα από την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Οι Μουσειοσκευές θα διανεμηθούν σε σχολεία με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που μπορούν να καθοριστούν σε συνεργασία με τους υπευθύνους των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

Η ομάδα σχεδιασμού αποτελείται από τρία άτομα.
Θα πρέπει να εργαστεί για τρεις περίπου μήνες πριν παραδώσει μια ολοκληρωμένη και εφαρμόσιμη πρόταση.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται από δύο άτομα.
Το κόστος του Προγράμματος αφορά:
α) τον σχεδιασμό
β) την υλοποίηση
και είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, αφού χαραχθούν οι βασικοί άξονες, καθορισθεί η διάρκεια κάθε εφαρμογής, η συχνότητα επανάληψης, ο χώρος υλοποίησης και άλλοι, ενδεχομένως, παράγοντες.

Για τις Μουσειοσκευές:

Ο σχεδιασμός και η επίβλεψη της κατασκευής γίνεται από δύο άτομα.
Το κόστος της κάθε μουσειοσκευής καθορίζεται από το περιεχόμενο και τον αριθμό των τεμαχίων που θα παραχθούν.
Τέλος, για την καλή λειτουργία του Προγράμματος και τη σωστή διεκπεραίωση της παραγωγής των Μουσειοσκευών είναι απαραίτητη σχετική γραμματειακή υποστήριξη.

Προϋπολογισμός

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Εκπαιδευτικές μουσειοσκευές

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος, εκπαιδευτική έκθεση, έκδοση βιβλίου με θεατρικό έργο για την αρχιτεκτονική που θα γράψουν τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, σχεδιασμός και παραγωγή 10 μουσειοσκευών
25.000.000 δρχ
Σημ.: Το όλο Πρόγραμμα θα διαρκέσει 12 μήνες.
Σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος για διάστημα πέραν των 12 μηνών, θα υποβληθεί νέος προϋπολογισμός που θα αφορά μόνο την υλοποίησή του, εφόσον τα απαιτούμενα προϊόντα (έκθεση, βιβλίο, μουσειοσκευές) θα έχουν ήδη παραχθεί.

Eπιδιωκόμενος στόχος
Διάχυση της αρχιτεκτονικής στην ελληνική κοινωνία και εφαρμοσμένη υλοποίηση προγραμμάτων για ειδικές κατηγορίες πολιτών

 

ΠPOTAΣH 5

Πρόταση 5

ΠPOTAΣH METAΦOPAΣ EKΘEΣHΣ

EYPΩΠAΪKOY BPABEIOY APXITEKTONIKHΣ ΣYΓXPONHΣ APXITEKTONIKHΣ BPABEIO MIES VAN DER ROHE 2001

Προτείνεται η μεταφορά στην Aθήνα της Έκθεσης των φιναλίστ συμμετοχών (39 έργα) του Bραβείου Mies van der Rohe 2001.

Tο Bραβείο Mies van der Rohe Award 2001 απονεμήθηκε στο Συνεδριακό Kέντρο και Kαζίνο του Σαν Σεμπαστιάν, Iσπανία (αρχ. Rafael Moneo), ενώ για πρώτη φορά απονεμήθηκε Eιδική Mνεία σε έργο πρωτοεμφανιζόμενου αρχιτέκτονα, συγκεκριμένα στο Kέντρο Διανομής Kάουφμαν Xολτζ στο Mπόμπιγκεν, Γερμανία (αρχ. Florian Nagler).

Aνάμεσα στις φιναλίστ συμμετοχές συμπεριλαμβάνονται και δύο ελληνικά έργα. Πρόκειται για την κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό, Aθήνα (αρχ. Zωή Σαμούρκα) και τις Πύλες της HELEXPO, Θεσσαλονίκη (αρχ. Kατερίνα Tσιγαρίδα, Aλέξανδρος Σκουβάκλης, Nίκος Kαλογήρου).

H παρουσία των δύο ελληνικών έργων στους φιναλίστ του Bραβείου αποτελεί σημαντική προβολή της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, δεδομένου ότι μέχρι τώρα, στις προηγούμενες συνεδρίες, έχουν διακριθεί μόνον τρία έργα από την Eλλάδα. Συγκεκριμένα, στην 3η συνεδρία του 1992, το ξενοδοχειακό συγκρότημα “Robinson”, στην Kω (αρχ. Nίκος Bαλσαμάκης) και στην 5η συνεδρία του 1997, η κατοικία με ιδιωτικούς χώρους τέχνης στα Aνάβρυτα, Aττική (αρχ. Kατερίνα Διακομίδου, Nίκος Xαρίτος, Xρήστος Παπούλιας-1η φάση) και η κατοικία στα Kιούρκα, Aττική (αρχ. Παντελής Nικολακόπουλος).

H Έκθεση προτείνεται να μεταφερθεί στην Aθήνα την άνοιξη του 2002. Ως πιθανοί εκθεσιακοί χώροι προτείνονται: η Eθνική Πινακοθήκη, το Eργοστάσιο της AΣKT.

Σε σχέση με την Έκθεση προτείνεται και η διεξαγωγή μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με θέμα την παρουσία της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Προϋπολογισμός
7.000.000 δρχ

Eπιδιωκόμενος στόχος
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός ευρωπαϊκού θεσμού προβολής της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στον οποίο συμμετέχει ενεργά ο ΣAΔAΣ-ΠEA

 

ΠPOTAΣH 6

Πρόταση 6

ΠPOTAΣH ΓIA TH ΔHMIOYPΓIA KENTPOY APXITEKTONIKHΣ ΣTH ΘEΣΣAΛONIΚΗ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 1. Τα Κέντρα Αρχιτεκτονικής, θεσμοθετημένοι οργανισμοί σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου, αποτελούν εργαλεία για την ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας αρχειοθετούν και κωδικοποιούν έργα αρχιτεκτόνων, συνθέτουν την έννοια της αρχιτεκτονικής με τον αστικό πολιτισμό και γενικώς παρεμβαίνουν με συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις, που σκοπό έχουν τη διάχυση των ιδεών της αρχιτεκτονικής στο κοινωνικό σύνολο. Αποτελούν με μια λέξη σημείο σήμανσης για τον πολιτισμό των πόλεων και των χωρών τους.
 2. Είναι γνωστό επίσης ότι οι σύγχρονες μητροπόλεις τόσο στον Ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνή χώρο διαθέτουν αντίστοιχα Κέντρα ή Μουσεία Αρχιτεκτονικής τα οποία παρεμβαίνουν ουσιαστικά στην προβολή της αρχιτεκτονικής του τόπου τους αλλά και τη σύζευξη με τα σύγχρονα ρεύματα και τάσεις της αρχιτεκτονικής διεθνώς.

  Εξάλλου η κοινή προσπάθεια των συλλογικών φορέων των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων σήμερα συνίσταται στη διεύρυνση της ποιοτικής αρχιτεκτονικής και στην εξάπλωση των ιδεών της στην ελληνική κοινωνία.

  Γι’ αυτό ακριβώς στοχεύουν στη δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ βασικών θεσμών του κλάδου με στόχο την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής και τη δημιουργία και την ενίσχυση θεσμών πνοής, που να υπηρετούν τους σκοπούς αυτούς.

 3. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης (ΣΑΘ), σε συνεργασία με την πανελλήνια Ένωση έχει κατά το παρελθόν υποβάλει προτάσεις προς το ΥΠΠΟ κι έχει προτείνει τη σύσταση ενός Κέντρου Αρχιτεκτονικής και την εγκατάσταση του στην αποθήκη Γ’ του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).
 4. Η δομή της αποθήκης Γ’ – όπως διαμορφώθηκε με τις παρεμβάσεις από το ΟΠΠΕΘ’97- με εκθεσιακούς και συνεδριακούς χώρους, με βιβλιοπωλείο και χώρους για πολυμέσα, με γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων, ανταποκρίνεται πλήρως για την εγκατάσταση του κέντρου αρχιτεκτονικής. Η ανάληψη της πρωτοβουλίας μας για την ίδρυση και λειτουργία ενός Κέντρου Αρχιτεκτονικής εντάσσεται στη λογική της δημιουργία πολιτιστικών θεσμών και απαντά στην αναγκαιότητα για σύζευξη της αρχιτεκτονικής με τον πολιτισμό και την πολιτεία.

  Η πρότασή μας αυτή που έχει τη συγκατάθεση του συνόλου του αρχιτεκτονικού κόσμου μπορεί να υιοθετηθεί και να συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό του ΥΠΠΟ για τη συνολική απόδοση των αποθηκών σε νέους και υπό ίδρυση φορείς πολιτισμού και να αποτελέσει την απαρχή για την υλοποίηση δράσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων με σκοπό τη διάχυση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας στο κοινωνικό σύνολο.

 5. Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων θεωρεί το θέμα μείζον, σημείο τομής για τα πολιτιστικά πράγματα της χώρας και θεωρεί πως η Ανώνυμη Εταιρεία προβολής της Ελληνικής Πολιτιστικής κληρονομιάς και μέσω αυτής το δίκτυο για την αρχιτεκτονική, μπορεί και πρέπει να υιοθετήσει την πρόταση με στόχο την επιχειρησιακή και θεσμική συγκρότηση του κέντρου της αρχιτεκτονικής στην πατρίδα μας.
 6. Στόχοι του κέντρου αρχιτεκτονικής μπορούν να αποτελέσουν :
 7. Σ εθνικό επίπεδο

  • Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολιτισμική σημασία της αρχιτεκτονικής
  • Η κατανόηση και βελτίωση του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος

  Σε διεθνές επίπεδο

  • Η παρουσία της ελληνικής αρχιτεκτονικής δραστηριότητας – συμπεριλαμβανομένου και του θεωρητικού έργου – στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Εντάσσονται δράσεις που προωθούν την ελληνική παρουσία στο εξωτερικό και κάθε τύπου ανταλλαγές και συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού.

  1. Καταρχήν αντικείμενο που μπορούν να αποτελέσουν :

  • αξιοποίηση των χώρων με την εγκατάσταση μόνιμης έκθεσης με τις μελέτες και η έκθεση των διαφόρων μακετών σημαντικών έργων της πόλης
  • η διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων για την αρχιτεκτονική. Ο ΣΑΘ μπορεί να συνδράμει αποφασιστικά με τις εκδηλώσεις και στον τομέα των εκθέσεων
  • ο σχεδιασμός και η παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες, η διοργάνωση εργαστηρίων και συζητήσεων, η προβολή στα ΜΜΕ κ.α.
  • η εγκατάσταση του ανάγλυφου του ιστορικού εμπορικού κέντρου, καταρχήν και η συμπλήρωσή του σε επόμενη φάση.
  • Η συνεργασία με τις αρχιτεκτονικές σχολές, η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και αρχιτεκτονικών γεγονότων , όπως βραβεία αρχιτεκτονικής, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, εκδόσεις κ.α.

  1. Συμπερασματικά θεωρούμε πως :

  • είναι ανάγκη να υπάρξει ένα κέντρο αρχιτεκτονικής στη Θεσ/νίκη και κατ’ επέκταση στο χώρο. εξυπακούεται πως το κέντρο αυτό θα έχει πανελλαδική και διεθνή (δράση; )
  • μπορεί να συσταθεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου λειτουργίας με την πρόβλεψη συμμετοχής βασικών φορέων όπως :

  το ΥΠΠΟ, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ο ΣΑΘ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

  Ο κλάδος των Αρχιτεκτόνων επιθυμεί τη συμμετοχή τους σε αυτήν την προοπτική. Μπορούν επίσης να συμβάλλουν και στο επίπεδο της λειτουργικής και οικονομικής βιωσιμότητας του κέντρου, τόσο για τη χρήση χώρων όσο και για την προσέλκυση δραστηριοτήτων συναφών με τους σκοπούς του.

  Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε πως η σύσταση του κέντρου θα δημιουργήσει προϋποθέσεις αναβάθμισης της αρχιτεκτονικής παρουσίας και παρέμβαση σε πανελλαδικό, βαλκανικό και διεθνές επίπεδο.

  Η έγκριση των προτεινόμενων δράσεων θα δώσει την ευκαιρία για την προώθηση της ιδέας και την υλοποίηση ενεργειών για τη θεσμική – οργανωτική – λειτουργική του κέντρου Αρχιτεκτονικής.

  Προϋπολογισμός
  O προϋπολογισμός θα καθοριστεί σύμφωνα με την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου και βεβαίως την αποδοχή της πρότασης
  Eπιδιωκόμενος στόχος
  Ίδρυση και λειτουργία Kέντρου Aρχιτεκτονικής πανελλαδικής εμβέλειας στη Θεσσαλονίκη ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο

  Oμάδα Eργασίας Δικτύου Aρχιτεκτονικής ΣAΔAΣ-ΠEA

  Tάκης Γεωργακόπουλος
  Eυάγγελος Λυρούδιας
  Γιάννης Zερβός
  Aντωνία Πάνου
  Θανάσης Παππάς
  Eλένη Σταματίου
  Γιώργος Σημαιοφορίδης
  Σήφης Φανουράκης
  Παύλος Xραμπάνης
  Eυαγγελία Xρυσοπούλου

 

Αρχή σελίδας