Προεδρείο Αντιπροσωπείας Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Περίοδος 2008 - 2011

Το Προεδρείο της περιόδου αυτής εκλέχτηκε στη Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της
07.06.2008
Πρόεδρος: Ξυνομηλάκης Δημήτριος - Αττική
Αντιπρόεδρος: Ντοκόπουλος Δημήτριος - Μεσσηνία
Αντιπρόεδρος: Γκιγκέλος Γιώργος-Φίλιππος - Βοιωτία

Περίοδος 2005 - 2007

Το Προεδρείο της περιόδου αυτής εκλέχτηκε στη Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της
16.10.2005
Πρόεδρος: Σιαπκίδης Νίκος - Αθήνα
Αντιπρόεδρος: Παπαγιαννόπουλος Γιώργος - Αθήνα
Αντιπρόεδρος: Αναστασιάδης Δημήτρης - Αθήνα


Περίοδος 2002 - 2005

Το Προεδρείο της περιόδου αυτής εκλέχτηκε στη Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της 1.2.2003
Πρόεδρος: Γεωργιάδου Θεανώ – Θεσσαλονίκη
Αντιπρόεδρος: Παντελάκης Μιχάλης – Αθήνα
Αντιπρόεδρος: Κουρμπανά Μαρία – Πάτρα


Περίοδος 2000 - 2002

Το Προεδρείο της περιόδου αυτής εκλέχτηκε στη Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της 27.5.2000
Πρόεδρος:
Παπαγιαννόπουλος Γιώργος – Αθήνα
Αντιπρόεδρος: Τσουκάτος Γιάννη – Χανιά
Αντιπρόεδρος: Καραμπίνη-Σαββίδου Πόλυ – Αθήνα


Αρχή σελίδας