Πλαίσιο Δράσεων

 

Το κείμενο «Στόχοι - Πρόγραμμα εργασιών 2005-2007» οριστικοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, στις 12 Απριλίου 2006 και υπερψηφίστηκε στην 2η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, στις 15 Απριλίου 2006.

ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2005-2007

ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2005-2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
 • ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  Α) ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
  Β) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  Γ) ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Ζούμε μέσα σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι πόλεις μας εξαπλώνονται με τρομερούς και ανεξέλεγκτους ρυθμούς, που μεταβάλλουν με ταχύτητα, την εικόνα του δημόσιου χώρου.

Η χώρα μας πάσχει, από πολλές προβληματικές περιοχές, από πόλεις που αναζητούν αστική ανανέωση και ανάπλαση, ασφάλεια και κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. Προβλήματα που έχουν άμεση σχέση, με την στέγαση και την ανεπαρκή αστική αναγέννηση. Είναι σαφές ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη, για καλύτερες και κοινωνικά αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης, που να προσφέρουν ασφάλεια, καθαριότητα, άνεση, πολιτισμό. Με άλλα λόγια βιώσιμη ανάπτυξη.

Όλες οι «χωρικές μεταβολές» εκπορεύονται και εξαρτώνται, από τις επιλογές του συστήματος εξουσίας, που πυροδοτούν ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αγνοούν και παραγκωνίζουν τις σχέσεις ισορροπίας, που πρέπει να έχουν με το «δημόσιο συμφέρον».

Η αναζήτηση κέρδους και βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων, οδηγεί σε πολιτική δυναμική, με αποτέλεσμα οι «αρχές» και οι «ιδιώτες πελάτες», να λαμβάνουν αποφάσεις, που δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα οικονομικά κριτήρια και κέρδη, παρά στη διασφάλιση της βιώσιμης ποιότητας, στο δομημένο περιβάλλον.

Είναι αρκετά χρόνια τώρα που ακούμε συχνά, από τους πολιτικούς μας, ότι το τρίπτυχο «περιβάλλον – πολιτισμός – τουρισμός», αποτελεί τη βάση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής.

Το περίεργο αλλά συνάμα και τραγικό ζήτημα όμως, είναι ότι αυτό το «τρίπτυχο» κατ’ ουσίαν αποτέλεσε και αποτελεί, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της ανάπτυξης της χώρας, μόνο σύνθημα, μόνο λόγια.

Άλλωστε μελετώντας την ιστορική διαδρομή, των αναπτυξιακών πολιτικών και οικονομικών επιλογών, της μεταπολεμικής περιόδου στη Ελλάδα, θα διαπιστώσουμε ότι οι σχεδιαζόμενοι προγραμματισμοί, καταλήγουν σ’ ένα στενό κύκλο διαπλεκόμενων σχέσεων πολιτικού, τραπεζικού και επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Αυτή η μορφή της ανάπτυξης που ακολουθήθηκε για μακρά περίοδο, στη μεταπολεμική Ελλάδα, οδήγησε στην εγκατάλειψη, ερήμωση και υποβάθμιση, από τη μία μεριά ολόκληρων περιοχών και οικισμών, που είχαν δημιουργηθεί στην ιστορική πορεία του Ελληνισμού, και από την άλλη στην υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και παραγωγικών δομών, σε περιορισμένα αστικά κέντρα, με κυρίαρχο την Αθήνα.

Το φαινόμενο αυτό που, από την μια έχουμε ανεξέλεγκτη ποσοτική μεγέθυνση και συσσώρευση και από την άλλη απουσία ζωής και παραγωγικής δράσης, διαμόρφωσε ένα μοναδικό, ελλειμματικό και ανισόρροπο μοντέλο, όπου και στα δύο σκέλη έδρασε καταστρεπτικά.

Σήμερα είμαστε παρατηρητές και δημιουργοί μιας τραγικής εικόνας, που καθημερινά εξακολουθεί να συμπληρώνεται, από την επιτάχυνση της καταστρεπτικής και ανισόρροπης μεταπολεμικής αναπτυξιακής λαίλαπας. Η ανεξέλεγκτη ανοικοδόμηση επεκτείνεται σ’ όλο τον εξωοικιστικό χώρο, ενσωματώνοντας άλλους οικιστικούς πυρήνες, όπου προϋπήρχαν, καταλαμβάνοντας όλο τον ευρύτερο χώρο από χρήσεις και δραστηριότητες, χωρίς να υπάρχει συνολικό πλαίσιο σχεδιασμού, χωρίς γενική κατεύθυνση και οργάνωση, με συνέπεια τη συρρίκνωση του ελεύθερου χώρου, του πρασίνου και της γεωργικής γης. Το τσιμέντο επεκτάθηκε αλόγιστα παντού, αναρριχήθηκε στους ορεινούς όγκους και κατέβηκε στις ακτές και στις θάλασσες. Όλο αυτό ονομάστηκε «ανάπτυξη» και «αξιοποίηση», ενώ ήταν μια πρωτοφανής λεηλασία του ελληνικού τοπίου.

Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για μια νέα στρατηγική, που να επανανοηματοδοτεί την Αρχιτεκτονική και την Πολεοδομία. Που να συνθέτει τη σύγχρονη πόλη με την ιστορία της και τον ιστορικό τόπο που την περιβάλλει.

Το ερώτημα που επιτακτικά τίθεται είναι:

Η σύγχρονη πόλη με το περιβάλλον της, μπορεί να αποτελέσει ισχυρή πολιτισμική κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές;

Πλαίσιο της πολιτικής μας και στρατηγικοί στόχοι του Δ.Σ. που έχουν τεθεί από τις προηγούμενες συνελεύσεις της Αντιπροσωπείας, αποτελούν :

 1. Ένας ανοικτός και δυναμικός Σύλλογος, στην υπηρεσία του κλάδου και της Αρχιτεκτονικής, χωρίς παραταξιακές εμπάθειες και υστεροβουλίες. Πολιτική που αναβαθμίζει την Αρχιτεκτονική και τονίζει τον κοινωνικό της χαρακτήρα και το ρόλο της, για μια πορεία ποιοτικής ανάπτυξης και εξέλιξης της χώρας.
 2. Η υποστήριξη της θέσης του αρχιτέκτονα ως βασικού παράγοντα, για τη διαμόρφωση του κατοικημένου περιβάλλοντος.
 3. Η διασφάλιση ότι η Αρχιτεκτονική αποτελεί γνώρισμα της ιστορίας και του πολιτισμού, αναπόσπαστο στοιχείο των βιώσιμων αστικών και χωρικών πολιτικών.

Αυτοί οι στόχοι εξακολουθούν να αποτελούν απαίτηση του κλάδου προς την ελληνική πολιτεία, καθότι η προσέγγιση που γίνεται στις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, είναι εντελώς λαθεμένη.

Το τελευταίο δε διάστημα, με αναφορά στις ευρωπαϊκές πολιτικές, παρατηρούνται σημαντικές εξελίξεις από τις προβλεπόμενες συνθήκες, όπου ο κλάδος πρέπει να αναπτύξει ισχυρή επιχειρηματολογία και δράση, για να στηρίξει το επάγγελμα και το μέλλον του.

Ξεκινώντας από τη σύνοδο κορυφής του Εδιμβούργου, το 1992 και φτάνοντας στην ατζέντα της Λισαβόνας, οι αρχιτέκτονες αντιμετωπίζουν νέες σοβαρές προκλήσεις, όπου οι «κανόνες» του επαγγέλματος τους, θεωρούνται «εμπόδια για το εμπόριο» και την «ανταγωνιστικότητα».

Αυτή η άποψη στα πλαίσια μιας ισχυρής τάσης νεοφιλελευθερισμού, θέλει να μετασχηματίσει τους κανόνες των νομοθετικά κατοχυρωμένων ελεύθερων επαγγελμάτων, σε κανόνες ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς.

Αυτή τη στόχευση τη διευκολύνουν οι αποφάσεις της Μπολόνιας, που επιχειρούν την ακύρωση και ανατροπή των ακαδημαϊκών ισοτιμιών των πέντε χρόνων εκπαίδευσης, με εκείνων των τριών χρόνων βασικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Παρά ταύτα στην υπόλοιπη Ευρώπη, το πρόβλημα της συντεταγμένης συμμετοχής των τεχνικών επαγγελμάτων, εν πολλοίς, έχει προ πολλού λυθεί, με βάση το γνωστικό αντικείμενο, που εκπορεύεται από τα προγράμματα σπουδών.

Ιδιαίτερα η Αρχιτεκτονική και ο ρόλος της στην ιστορία και τον πολιτισμό, αποτελεί μορφωτικό δεδομένο των λαών, οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο αρχιτεκτονικό έργο, στην Αρχιτεκτονική και σ’ αυτούς που την ασκούν.

Στην Ελλάδα όμως, η πολιτεία δείχνει παντελή αδυναμία να αναγνώσει, μέσα από την φρενήρη ανάπτυξη των κατασκευών και των οικοδομικών έργων, δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος, τον ιδιαίτερο ρόλο και το νόημα της Αρχιτεκτονικής, για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία, δεν έμαθε να έχει απαιτήσεις ποιότητας, στην παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος, δεν έχει απαιτήσεις από την Αρχιτεκτονική.

Υπ’ αυτήν την έννοια, η σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει σχέση με την Αρχιτεκτονική, το μέγεθος και η ποιότητα της οποία κρίνεται φυσικά από τα αποτελέσματα στο χώρο.

Το σημερινό δομημένο περιβάλλον στην πατρίδα μας εκφράζει την «ήττα της Αρχιτεκτονικής», την ήττα των ανθρωπίνων αξιών, του οράματος της ποιότητας ζωής.

Το πρόβλημα μας είναι ότι η πολιτεία αρνείται μέχρι σήμερα, να χρησιμοποιήσει σωστά το γνωστικό αντικείμενο των Ελλήνων τεχνικών επιστημόνων.

Αρνείται να αξιοποιήσει το ρόλο και το νόημα που έχει για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής η Αρχιτεκτονική.

Αρνείται πεισματικά και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και η πορεία λαθεμένη.

Και το χειρότερο, φαίνεται ότι και οι πολίτες προσπαθώντας να επιβιώσουν σ’ αυτές τις συνθήκες, έχουν αρχίσει να συμβιβάζονται μ’ αυτή τη σύγχρονη βαρβαρότητα.

Η Αρχιτεκτονική ξεπουλιέται και εκδίδεται φτηνά στους πάγκους της πολεοδομίας. Στην εποχή της εξειδίκευσης, όλοι «αρχιτεκτονούν» και όλοι κατασκευάζουν. Όλοι είναι ελεύθεροι να αυθαιρετούν, να παρεμβαίνουν, να παραμορφώνουν την πόλη, χωρίς φραγμούς και κανόνες.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων προσπαθεί, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, που να ανατρέπουν τη καταστροφική σημερινή πορεία στο ελληνικό περιβάλλον, να διαμορφώνουν μια νέα στρατηγική στην ανάπτυξη της χώρας, επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Αρχιτεκτονικής και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε οι αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε πολιτική, μέτρο και πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα, ανάδειξη της διακεκριμένης επιστημονικής ταυτότητας του κλάδου και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων. Γι’ αυτό οι προσπάθειες του Δ.Σ. εστιάζονται στο να καταστεί η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, πόλος ανάπτυξης και προβολής της Αρχιτεκτονικής στη χώρα μας και ο ουσιαστικός φορέας της πανελλαδικής έκφρασης του κλάδου.

Για τη επίτευξη αυτών των στόχων και για την καλύτερη οργάνωση των εργασιών μας, κατατάσσουμε τις ενέργειες μας στα παρακάτω κεφάλαια :

Α) Θεσμική Πολιτική και Επάγγελμα

Β) Οργανωτικά προβλήματα

Γ) Προβολή της Αρχιτεκτονικής.


Α) Θεσμική Πολιτική και Επάγγελμα

Α1) Το πεδίο της θεσμικής μεταρρύθμισης και κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, αποτελεί το βασικό κριτήριο της δουλειάς μας και είναι το μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα των αρχιτεκτόνων.

Εδώ, παρά τη συνεχή και ακούραστη προσπάθεια μας, η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη, για ολόκληρη τη τεχνική πυραμίδα. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, το πρόβλημα αυτό διογκώνεται, με δεδομένα, αφ’ ενός μεν την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. και αφετέρου τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποτελεί ισότιμη βάση ανώτατης εκπαίδευσης, η τριετής φοίτηση.

Αυτό έχει σαν συνέπεια την υποβάθμιση της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης και την αποφοίτηση σοβαρού αριθμού σπουδαστών από σχολές τριετούς εκπαίδευσης .

Το πρόβλημα βεβαίως των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των ειδικοτήτων, βάσει του περιεχομένου σπουδών, διαχέεται πλέον σ’ όλους τους κλάδους των τεχνικών επιστημόνων.

Η παραγωγή αφενός μεν εξειδικευμένων επιστημόνων σε πολλούς πολυτεχνικούς κλάδους (χωροτάκτες, αεροναυπηγοί, μηχανικού της πληροφορικής, δομοστατικοί κλπ.), οι οποίοι δυσκολεύονται να εγγραφούν στο Τ.Ε.Ε. κάτω από τις γνωστές και κλασικές ειδικότητες, ασκώντας πολλές φορές επάγγελμα έξω από το περιεχόμενο σπουδών τους, αφετέρου η παραγωγή και άλλων εξειδικεύσεων από τα Τ.Ε.Ι., οι απόφοιτοι των οποίων, με διάφορα κατά καιρούς προεδρικά διατάγματα του Υπουργείου Παιδείας, κατοχυρώνουν επαγγελματικά δικαιώματα επί παντός επιστητού, μεγεθύνει τη χαώδη κατάσταση των επαγγελμάτων.

Είμαστε χωρίς θεσμικό πλαίσιο που να καθορίζει τους κανόνες συμμετοχής και συνεργασίας των τεχνικών επιστημόνων και επαγγελματιών, στην παραγωγή των έργων.

Πλήρης αδυναμία της πολιτείας.

Από το Ν. 4663/30 (φεκ 149/Α/09.05.1930 – Πρόεδρος Δημοκρατίας Αλεξ. Ζαΐμης) που έλεγε : «Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλματος Του Πολιτικού Μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα … περιορισμένης εις καθαρά αρχιτεκτονικές και οικοδομικές εργασίες …», φτάνουμε στο 2006 όπου έχουν εκδοθεί δεκάδες προεδρικά διατάγματα, για μέσες, ανώτερες (Τ.Ε.Ι.) και ανώτατες (Α.Ε.Ι.) σχολές, όπου με τη δημιουργία δεκάδων ειδικοτήτων, δίνουν τη δυνατότητα να ασκούν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, άπαντες απόφοιτοι αυτών, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό – ακαδημαϊκό πρόγραμμα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται.

Σήμερα κυριαρχεί ένα απίστευτο χάος στις υπευθυνότητες και στη συντεταγμένη μορφή των τεχνικών επαγγελμάτων, οριζόντια (Αρχιτέκτονας – Πολιτικός Μηχανικός – Τοπογράφος) και κάθετα (Αρχιτέκτονας – Δομικός Μηχανικός – Συντηρητής κλπ.), στην παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος.

Πλήρης απαξίωση της Αρχιτεκτονικής.

Άσκηση της Αρχιτεκτονικής από όλα τα τεχνικά επαγγέλματα όλων των βαθμίδων.

Η παντελής ανυπαρξία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που να καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των κλάδων, οριζόντια (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι κλπ.) και κάθετα (απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) δημιουργεί μια απίστευτη και απαράδεκτη κατάσταση που βεβαίως, εκτός από την ποιοτική υποβάθμιση των επιστημονικών και τεχνικών παροχών, θίγει καίρια τα επαγγελματικά μας δικαιώματα .

Σ’ αυτό το σημείο επισημαίνουμε και τον αρνητικό ρόλο του Τ.Ε.Ε., που επέτρεπε τη δημιουργία «θολού τοπίου» στις αρμοδιότητες των τεχνικών επιστημόνων.

Εάν το Τ.Ε.Ε. είχε προωθήσει την καθαρότητα των αρμοδιοτήτων οριζόντια (Αρχιτέκτονας – Πολιτικός– Τοπογράφος Μηχανικός κλπ.), θα μπορούσε να υπερασπιστεί, επί τη βάση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ποιότητα των παραγόμενων έργων, τη μεγάλη διολίσθηση και απαξίωση, που όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιείται και ολοκληρώθηκε με την ισοτιμία με τα Τ.Ε.Ι.

Θέλουμε να τονίσουμε για μια ακόμα φορά την αδράνεια και την έλλειψη ενεργειών του Τ.Ε.Ε., σαν το καθ’ ύλη αρμόδιο όργανο των τεχνικών επιστημόνων, να προβεί σε ολοκληρωμένες προτάσεις και πολιτικές εκσυγχρονισμού.

Στόχος είναι η αρχιτεκτονική κοινότητα, να ανατρέψει τη σημερινή κατάσταση, που διαιωνίζει τη θεσμική ασυναρτησία του 1930 και να εδραιώσει την άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες και να εφαρμοστεί η 2005/36/EK της Ε.Ε.

Α2) Ανάδειξη και επαναλειτουργία των τριών παρακάτω θεσμικών οργάνων για την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, τη χωροταξία και την πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε να αποτελούν εργαλεία ποιοτικής αναβάθμισης του αδόμητου και δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και εργαλεία σοβαρής επικοινωνίας του Συλλόγου με την πολιτεία:

α) Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας

β) Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο

γ) Δίκτυο Αρχιτεκτονικής συνεργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Α3) Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

Η αναζήτηση, εξειδίκευση δράσεων για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, με την συνεργασία όλων των συντελεστών της, πρέπει να στοχεύει στην διατύπωση ενός εθνικού προγράμματος για την αρχιτεκτονική. Η συγκρότηση ενός Συμβουλίου θα δώσει ώθηση, τόσο για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής, όσο και για την επίλυση των δομικών-θεσμικών προβλημάτων.

Το ΑΠΑΣ, με την άμεση και ουσιαστική συμμετοχή του Συλλόγου, μπορεί και πρέπει, σε αυτήν τη φάση, να παίξει τον ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου, καθώς με την δραστηριότητα του μπορεί να αναδείξει θέματα, να προβεί σε επεξεργασίες, να υποβάλει προτάσεις, με στόχευση την ενίσχυση της Αρχιτεκτονικής και την θεσμοθέτηση ρυθμίσεων προς όφελός της.

Α4) Εκπροσώπηση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Χωροταξίας Πολεοδομίας (ΣΧΟΠ).

Α5) Άσκηση επαγγέλματος.

Είναι εξαιρετικά κρίσιμο και αναγκαίο πλέον, να δημιουργηθούν κανόνες που να διασφαλίζουν την άσκηση του επαγγέλματος και συγκεκριμένα :

 • Κριτήρια εκπαίδευσης κατάρτισης και συνεργασίας με τις Αρχιτεκτονικές Σχολές. Δημιουργία ενιαίου Συντονιστικού Οργάνου ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κοινότητας.
 • Διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων σπουδών.
 • Διαδικασίες χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματική εξάσκηση.
 • Χρήση του τίτλου «Αρχιτέκτων» – Πιστοποίηση επαγγέλματος. Διαμόρφωση πλαισίου αρχών για την άσκηση της Αρχιτεκτονικής και το ρόλο του αρχιτέκτονα.
 • Διερεύνηση, σε συνεχή συνεργασία με το CAE, της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ της Ε.Ε. Στα πλαίσια αυτής της Οδηγίας, προάσπιση των δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων. Αποτελεί ουσιαστική νομοθετική προσέγγιση της αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σχετικά με την Αρχιτεκτονική και του δικαιώματος ελευθερίας, για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Καθώς η Οδηγία θέτει κριτήρια για την εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων, αποτελεί νομικό εργαλείο, το οποίο προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζοντας ότι εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες, σύμφωνα με την Οδηγία, έχουν τα κατάλληλα προσόντα και αντιλαμβάνονται την πολιτιστική και κοινωνική σημασία του έργου που αναλαμβάνουν.
 • Παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών – Ποιοτική διαχείριση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος.

Α6) Υπολογισμός της ελάχιστης αμοιβής, των μελετών ειδικότητας αρχιτέκτονα των ιδιωτικών έργων, με βάση τον προϋπολογισμό του ΕΚΟ. (Απόφαση Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ της 18/12/2004)

Α7) Αναμόρφωση των προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας των μελετών και κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

 • Καθιέρωση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στην υλοποίηση έργων δημοσίου συμφέροντος.
 • Εφαρμογή χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στη χώρα.

Α8) Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής ιδιωτικών έργων και καθορισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών εργολάβων – ιδιοκτητών – μηχανικών.

Α9) Θέσπιση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιόπιστη παραγωγή τεχνικού έργου.

Α10) Έλεγχος των υλικών και πιστοποίηση της ποιότητας αυτών.

Α11) Θέματα αρχιτεκτονικής προστασίας.

Την τελευταία τριετία, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ανέλαβε πρωτοβουλίες για την προστασία σημαντικών αρχιτεκτονικών έργων (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Ξενία). Η προσπάθεια αυτή του Συλλόγου που συνεχίζεται, έχει ως αποτέλεσμα, εκτός από την προστασία των ίδιων των κτιρίων, και την παράλληλη ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών.

Α12) Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. – Ανασυγκρότηση και αναμόρφωση του ρόλου του και των οργάνων του.

Α13) Ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τους άλλους κλάδους, για τη μετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ σ’ ένα πρότυπο ασφαλιστικό οργανισμό.

Η αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ πρέπει :

1. Να διασφαλίζει από τώρα την ομογενοποίηση των μηχανικών (παλαιών- νέων, ελεύθερων επαγγελματιών –κάθε είδους μισθωτών).

2. Να περιλαμβάνει Κλάδο Προνοιακών Παροχών με σαφή χαρακτήρα (πόρους για τη λειτουργία και βιωσιμότητά του, ποιουςκαλύπτει και με ποιες προϋποθέσεις κλπ) και κύριο σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μηχανικών.

3. Να κατοχυρώνει τον ΕΛΠΠ ωςπρόσθετο Κλάδο Κύριας Σύνταξης, ώστε να υπάρχουν και επ’ αυτού, τόσο εργοδοτικές εισφορές, όσο και η θεσμοθετημένη κρατική συμμετοχή και να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του.

4. Να αποσυνδέει το ύψος των συντάξεων μας από το «έλεος» των εκάστοτε υπουργών και να έχει μια σταθερή και αξιοπρεπή αναφορά.

5. Να αναβαθμιστούν οι παροχές υγείας (νοσοκομειακής, ιατρικής και οδοντιατρικής).

6. Υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το ύψος της κύριας σύνταξης και υλοποίηση της απόφασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ του 2003, για το ύψος της παροχής του ΕΛΠΠ στο λόγο 4/3.

A14) Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ολοκλήρωσε την προηγούμενη διετία την επεξεργασία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, εναρμονισμένου με τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με σκοπό την ουσιαστική και άρτια λειτουργία του θεσμού.

Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας έχει προωθηθεί στο αρμόδιο υπουργείο, ενώ αναμένεται η έγκριση και εφαρμογή του.

 

Β) Οργανωτικά προβλήματα

Η λειτουργία της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, τα τελευταία χρόνια, έχει αναδείξει σοβαρές αδυναμίες, στη δομή και στη λειτουργία του Συλλόγου. Ουσιαστικά είναι δυσχερής η πανελλαδική επικοινωνία του κλάδου, όπου η συγκρότηση του από Τμήματα και Συλλόγους, χωρίς συνοχή και ουσιαστική συμμετοχή στη δράση του, δυσχεραίνει την πανελλαδική συνεννόηση και την κοινή δράση, σε απαραίτητες και σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των θεμάτων της Αρχιτεκτονικής, επί τη βάση, ενός ενιαίου πανελλαδικού προγράμματος.

Ο συντονισμός των περιφερειακών Συλλόγων, με την ενεργοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου, ανέδειξε αυτό το πρόβλημα και την πιθανή αναγκαιότητα θεσμικής λειτουργίας του.

Η προηγούμενη Αντιπροσωπεία πρότεινε η επόμενη, δηλαδή η σημερινή, να είναι καταστατική Αντιπροσωπεία, ώστε να συζητήσει τα προβλήματα της δομής της οργάνωσης.

Επειδή όμως στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνονται αλληλοσυγκρουόμενες προτάσεις και δεν συγκροτείται η απαιτούμενη πολιτική συμφωνία και συνοχή, προτείνουμε στα πλαίσια της συζήτησης του προγράμματος εργασιών 2005-2006, να κατατεθούν οι συζητούμενες προτάσεις, έτσι ώστε τα μέλη της Αντιπροσωπείας, σε συνεννόηση με τα Τμήματα και τους Συλλόγους να ωριμάσουν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, ώστε η επόμενη Αντιπροσωπεία να είναι καταστατική.

 

Γ) Προβολή της Αρχιτεκτονικής

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη στήριξη και ανάδειξη του ρόλου της Αρχιτεκτονικής, είναι η προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και η διάχυση των ιδεών της στην ελληνική κοινωνία.

Προς αυτή την κατεύθυνση προωθούμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα επικοινωνιακών και μορφωτικών δράσεων και εργασιών, στα πλαίσια ενός πανελλήνιου συντονισμού, που θα συνθέτει την Αρχιτεκτονική με την ποιότητα και την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα αυτό είναι και παιδευτικό για την ίδια την αρχιτεκτονική κοινότητα.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, θεσμοθετήσαμε την μπιενάλε Βραβείων Αρχιτεκτονικής, με επιτυχημένη εναρκτήρια τελετή, τον Ιούνιο του 2005.

Επίσης ο Σύλλογος στηρίζει κάθε πρωτοβουλία περιφερειακού Συλλόγου και Τμήματος, που αναλαμβάνει ανάλογη δράση. Είναι χαρακτηριστική η καθιέρωση ημερίδων στην περιφέρεια, παράλληλα με τη σύγκληση του Συντονιστικού των Συλλόγων.

Επίσης είναι σημαντική η πρωτοβουλία των περιφερειακών Συλλόγων, σε δράσεις και εκδηλώσεις για την ανάδειξη και στήριξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Εργασίες και δράσεις που προτείνονται περαιτέρω, προς αυτή την κατεύθυνση, είναι οι ακόλουθες:

 • Καθιέρωση Εβδομάδας Αρχιτεκτονικής, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, με κορύφωση την 1η Ιουλίου (παγκόσμια ημέρας Αρχιτεκτονικής), όπου ο ΣΑΔΑΣ, σε συντονισμό και σε συνεργασία με τα περιφερειακά Τμήματα και τους Συλλόγους, θα διαμορφώνει ένα κοινό πρόγραμμα προβολής της Αρχιτεκτονικής, πανελλαδικά.
 • Παρέμβαση με ομιλίες και προβολές αρχιτεκτονικών έργων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Έκδοση οδηγού άσκησης επαγγέλματος «Το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα».
 • Ίδρυση και λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ στη Θεσσαλονίκη.
 • Θεσμοθέτηση Έκθεσης Έργων Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, ανά διετία, εναλλασσόμενη με την μπιενάλε των Βραβείων Αρχιτεκτονικής.
 • Στήριξη και προβολή του περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ.
 • Επέκταση και διαφήμιση της ιστοσελίδας του Συλλόγου, μέσα από την οποία θα παρουσιάζουμε μεγάλο μέρος, της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας.
 • Προετοιμασία του 11ου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου.
 • Διεκδίκηση από το ΥΠΠΟ, του διπλανού κτιρίου επί της οδού Κλάδου, για τη δημιουργία συνεδριακού και εκθεσιακού χώρου.
 • Καθιέρωση τριετούς Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Νέων Αρχιτεκτόνων «Αντώνης Τρίτσης», με θέμα την κατοικία, στηρίζοντας σύγχρονες αντιλήψεις για την Αρχιτεκτονική και καινοτόμες τεχνολογίες για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
 • Δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ. Στόχος: τεκμηριωμένη καταγραφή των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων (συγκέντρωση – διατήρηση – ταξινόμηση – μελέτη, των σχεδίων, προπλασμάτων, photo και αρχείων).
 • Συνεργασία με το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά, με στόχο την οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, συζητήσεων σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά της μεσογειακής Αρχιτεκτονικής.
 • Συνεργασία με Διεθνείς Ενώσεις Αρχιτεκτόνων (CAE, UIA, ICOMOS, UMAR, ARCE).
 • Αναζήτηση πλαισίου συνεργασίας με έντυπα και περιοδικά του χώρου, για την προβολή των απόψεων του Συλλόγου και θεμάτων Αρχιτεκτονικής.
 • Συναντήσεις – συνεντεύξεις με τα ΜΜΕ για την προβολή της Αρχιτεκτονικής.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την υλοποίηση του προγράμματος και για την αποτελεσματικότητα της εργασίας ενός Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στις σημερινές συνθήκες και στις ανάγκες ενός σοβαρού προγράμματος, δεν επαρκεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει το μέγεθος των θεμάτων και προβλημάτων. Σημαντικότατο ρόλο έχει η δράση και η συμμετοχή όλων μας.

Στις θεματικές περιοχές που αναφέραμε παραπάνω, έχουν αναλάβει συντονιστικό ρόλο οι παρακάτω συνάδελφοι του Δ.Σ. Καλούμαστε όλοι να στελεχώσουμε τις παρακάτω επιτροπές, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με επιτυχία στην υλοποίηση του προγράμματος.

 

Α) ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ.Σ.

ΜΕΛΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ –
ΠΤΥΧΙΑ – ΘΕΣΜΟΙ

Τάκης Γεωργακόπουλος
Κώστας Μπελιμπασάκης

Άγγελος Βακαλόπουλος
Γιώργος Κουτουλάκης

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Θανάσης Μπούμης
Βασίλης Χατζηκίδης

Ελένη Σύρμα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Γιώργος Διαμαντόπουλος
Κώστας Μπαρδάκης
Ουρανία Οικονόμου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ

Αλέξανδρος Βράκας
Κώστας Μπαρδάκης

Βασίλης Καλλονιάτης
Μιχάλης Τζάρας

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αλέξανδρος Βράκας
Πόλυ Γεωργακοπούλου Γιώργος Νικολάου
Βασίλης Χατζηκίδης

Βασίλης Καλλονιάτης
Μιχάλης Τζάρας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Κώστας Μπελιμπασάκης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΠΟ

Αργύρης Δημητριάδης
Γιώργος Διαμαντόπουλος
Μαρία Κουρμπανά
Γιώργος Νικολάου

Ελένη Σύρμα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σαράντος Βενιζέλος
Κώστας Μπαρδάκης
Ουρανία Οικονόμου

Άγγελος Βακαλόπουλος
Ελένη Σύρμα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Σαράντος Βενιζέλος
Παντελής Νικολακόπουλος

Δήμητρα Αγκαθίδου
Βασίλης Καλλονιάτης

 

Β) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ.Σ.

ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τάκης Γεωργακόπουλος
Πόλυ Γεωργακοπούλου
Γιώργος Διαμαντόπουλος
Μαρία Κουρμπανά
Κώστας Μπελιμπασάκης

Αλέκος Χαλικιάς

 

Γ) ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ.Σ.

ΜΕΛΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Γιώργος Νικολάου

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τάκης Γεωργακόπουλος
Γιώργος Διαμαντόπουλος

Δήμητρα Αγκαθίδου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Αργύρης Δημητριάδης
Μαρία Κουρμπανά
Θανάσης Μπούμης

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2002-2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Γενικά
Β. Οργανωτική δομή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Γ. Θεσμικά Προβλήματα
Δ. Επαγγελματικά θέματα
Ε. Θέματα Αρχιτεκτονικής
Στ. Υλοποίηση Προγραμματισμού. Οργανωτικά

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 09/04/2003.

ΑΘΗΝΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ρόλος της αρχιτεκτονικής ήταν και παραμένει εξαιρετικά επίκαιρος. Αποτελεί γνώρισμα της ιστορίας, του πολιτισμού και της ίδιας της ζωής σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αρχιτεκτονική ποιότητα και η συγκεκριμένη φύση των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε πολιτική, μέτρο και πρόγραμμα.
Οι επιβεβαιωμένες θέσεις που αποτελούν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αρχιτεκτονική ποιότητα του αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος, συνιστούν το πλαίσιο για τις εθνικές πολιτικές για την άσκηση της αρχιτεκτονικής και το ρόλο του αρχιτέκτονα.
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προσπαθεί ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη της διακεκριμένης επιστημονικής ταυτότητας του κλάδου και τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων.
Η προοπτική είναι αυτή της ανάδειξης του Πανελλήνιου Συλλογικού μας φορέα, ως εκφραστή όλων των προσπαθειών για την διεκδίκηση της άσκησης των θεσμικών και επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Γι’ αυτό οι προσπάθειες του Δ.Σ. εστιάζονται στο να καταστεί η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, ως ο πόλος ανάπτυξης και προβολής της αρχιτεκτονικής στη χώρα μας και ο ουσιαστικός παράγοντας της πανελλαδικής έκφρασης του κλάδου.

Απαιτείται επομένως, η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και μιας κοινά αποδεκτής και σταθερής προσπάθειας με στόχους:

 • Το μετασχηματισμό του Πανελλήνιου φορέα έκφρασης των Αρχιτεκτόνων σε ένα αποτελεσματικότερο και λειτουργικότερο σχήμα, με ευέλικτη και ουσιαστική δομή, με οικονομική αυτοτέλεια και προσδιορισμένες αρμοδιότητες.
 • Την ύπαρξη των τεκμηριωμένων θέσεων κι απόψεων πάνω σε θέματα άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα στη χώρα μας σε σχέση με την νέα παγκόσμια αλλά και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, με αιχμή την επίλυση των θεσμικών μας προβλημάτων.
 • Τη θέσπιση ενός κώδικα αρχών – μιας εθνικής συμφωνίας με την πολιτεία – σε θέματα παραγωγής της Αρχιτεκτονικής και των επιλογών της τελευταίας – για το δομημένο περιβάλλον και οι οποίες εν πολλοίς αποφασίζονται ερήμην ή και αντίθετα προς τις απόψεις μας.
 • Επομένως, ο τρόπος οργάνωσης του κλάδου, οι θεσμικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, η ενιαία παρουσία του κλάδου έναντι των μεγάλων επαγγελματικών προβλημάτων, αποτελούν προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης, τώρα στην έναρξη της νέας περιόδου για τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Η σημερινή δομή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σε συνδυασμό με την ανυπαρξία ουσιαστικής πανελλαδικής συνεννόησης και συνεργασίας, απαιτεί διορθωτικές κινήσεις, ώστε σε συνδυασμό με τα θέματα του Θεσμικού Πλαισίου Άσκησης του επαγγέλματος, να οδηγηθούμε σε ένα νέο μοντέλο για την δομή και λειτουργία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και των Αρχιτεκτονικών Συλλόγων της χώρας.
Η συντονισμένη προσπάθεια των αρχιτεκτόνων της χώρας πρέπει να λάβει συγκεκριμένο περιεχόμενο, καθώς η έλλειψη ενός πανελλαδικού προγράμματος συνοχής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε συνδυασμό με τις άκαρπες και αραιές συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας, πρέπει να μας ωθήσουν σε διερεύνηση εναλλακτικών και βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Θεωρούμε λοιπόν, πως πρέπει να ισχυροποιηθεί η ουσιαστική συμμετοχή των Συλλόγων και Τμημάτων μέσω της ενίσχυσης της περιφερειακής δομής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, που πέραν από εκλογικές διαδικασίες, οφείλει να εκφράσει και να ενώσει τους Συλλόγους/τμήματα αλλά και τους αρχιτέκτονες της χώρας γενικότερα, προωθώντας δραστηριότητες Πανελλαδικής εμβέλειας και συνδυάζοντας την επιχειρησιακή ικανότητα με την επιστημονική καταξίωση του κλάδου.

Η ανασυγκρότηση της Πανελλήνιας Ένωσης των Αρχιτεκτόνων αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων κι αναγκαιότητα προκειμένου ο κλάδος να ανακτήσει το χαμένο έδαφος.

Γ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει αρμοδιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα αλλά και τις αρμοδιότητες – επαγγελματικά δικαιώματα άλλων κατηγοριών πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

 • Οι επεξεργασμένες θέσεις μας πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο και να συσχετισθούν με θεματικές περιοχές που αναφέρονται :
 • Στην αναθεώρηση κοινοτικών οδηγιών για την ελεύθερη διακίνηση των επαγγελμάτων στο χώρο της Ε.Ε.
 • Στο επάγγελμα – Εκπαίδευση. Πρόσβαση στο επάγγελμα και πρακτική εξάσκηση του αρχιτέκτονα στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
 • Στα επαγγελματικά δικαιώματα. Οδηγία 89/48/ΕΟΚ – Προβλήματα .
  Π.Δ. 385/2002 (Τροποποίηση του 165/00).
 • Στην πρόταση Οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Στόχος είναι η αρχιτεκτονική κοινότητα σε όλες της τις εκφάνσεις , να θέσει και να κατακτήσει ως κεντρική επιδίωξη , την ανατροπή της σημερινής κατάστασης , που διαιωνίζει τη θεσμική ασυναρτησία του 1930 , και την άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες.


Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βασικές ενότητες θεματικών περιοχών που αναφέρονται :

 • Στα επαγγελματικά προβλήματα – θέματα επιμόρφωσης
 • Στα θέματα πολεοδομίας- χωροταξίας, πρέπει να αποτελέσουν πεδίο ενασχόλησης τόσο του Δ.Σ. όσο και ειδικών Ο.Ε, που πρέπει να συσταθούν -για την επεξεργασία των θεμάτων αυτών- και υποβοήθηση των επεξεργασιών του Δ.Σ.

Η λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων, τα θέματα των ΕΠΑΕ, το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης μελετών, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση ,τα προγράμματα σπουδών και μεταπτυχιακών, τα θέματα απασχόλησης και ασφάλισης νέων μηχανικών, τα θέματα παραγωγής ιδιωτικών έργων, αμοιβών και ταυτόχρονα τα θέματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ανάθεσης πολεοδομικών μελετών, θεσμικού πλαισίου, τα θέματα διαχείρισης μητροπολιτικών περιοχών, πρέπει να ιεραρχηθούν και να αποτελέσουν το προνομιακό πεδίο ενασχόλησης των Συλλόγων και του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης.


Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Η αρχιτεκτονική και η προβολή του έργου των αρχιτεκτόνων πρέπει να αποτελέσουν σημαντικό μέρος των δράσεων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Οι κατευθύνσεις μας σχετικά με :

 • Την πολιτιστική αναβάθμιση – παρεμβάσεις για την αρχιτεκτονική.
 • Την προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας – επικοινωνιακή πολιτική, επιβάλουν την εξειδίκευση δράσεων -ώστε η συλλογική μας προσπάθεια για τη διεύρυνση της ποιοτικής αρχιτεκτονικής, τη διάχυσή της στην ελληνική κοινωνία και την προβολή του έργου των αρχιτεκτόνων- να βρίσκει έκφραση σε συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα :

1. Θεσμικές πρωτοβουλίες ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την αρχιτεκτονική και την προβολή της.

Τριενάλε αρχιτεκτονικής

 • Πανελλήνια έκθεση αρχιτεκτονικού έργου.

 • Βραβεία αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ,από θεσμικά όργανα της Πολιτείας(ΥΠΠΟ-Δίκτυο αρχιτεκτονικής,ΥΠΕΧΩΔΕ).

Τα Βραβεία έχουν στόχο την προβολή του σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου (κτίρια, πολεοδομικές διαμορφώσεις, εκδόσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κατασκευές) στην Ελλάδα και την αναγνώριση του σ’ ένα ευρύ κοινωνικό περιβάλλον. Αποτελούν μία σημαντική στιγμή στην προσπάθεια αναβάθμισης της παρουσίας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και της συμβολής του στην υπόληψη της αρχιτεκτονικής σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Όλα τα βραβεία είναι τιμητικά (αναμνηστική πλακέτα και δίπλωμα). Συγκεκριμένα προτείνεται η απονομή των παρακάτω βραβείων:

  •  Βραβεία σύγχρονου έργου / Άρη Κωνσταντινίδη

Σε έργα αρχιτεκτονικής που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα (χωρική, μορφολογική, εκφραστική) σε σχέση με το περιβάλλον. Στην κατηγορία αυτή απονέμονται 1 βραβείο και 2 έπαινοι.

  •  Βραβεία αρχιτεκτονικής δημόσιου ανοικτού χώρου – τοπίου / Δημήτρη Πικιώνη

Σε έργα ή μελέτες αρχιτεκτονικής τοπίου και σχεδιασμού δημόσιου χώρου, σε πολεοδομικές μελέτες και σε βραβεία αρχιτεκτονικών διαγωνισμών δημόσιου χώρου. Στην κατηγορία αυτή απονέμονται 1 βραβείο και 1 έπαινος.

  •  Βραβείο Παναγιώτη Μιχελή

Σε κείμενο, έκδοση (βιβλίο), πολιτιστική εκδήλωση (έκθεση) και τηλεοπτική εκπομπή ή κινηματογραφική παραγωγή ή σχολικό πρόγραμμα που προάγουν την αρχιτεκτονική.

Στην κατηγορία αυτή απονέμονται 1 βραβείο και 2 έπαινοι.

  •  Βραβείο Ευπαλίνος

Σε κατασκευαστική εταιρεία για την υλοποίηση ενός έργου υψηλής ποιότητας και για τη συνεργασία με τον/τους αρχιτέκτονα/ες μελετητή/ες.

Στην κατηγορία αυτή απονέμονται 1 βραβείο και 1 έπαινος.

Προγραμματισμός 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου.

  • Επιτροπή προπαρασκευής με στόχο τον καθορισμό ημερομηνίας, θέματος και πανελλήνιας οργανωτικής επιτροπής.

«Παρατηρητήριο» ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Σχολών Αρχιτεκτονικής

  • Ειδική επιτροπή κοινής επεξεργασίας και δράσης
  • Εκπόνηση προγράμματος κοινών δράσεων
  • Υλοποίηση υποτροφίας «Γιώργου Σημαιοφορίδη»

2. Δράσεις για την Αρχιτεκτονική

 • Θεματολογία για το Δίκτυο Αρχιτεκτονικής του ΥΠΠΟ.
  • Οριοθέτηση πλαισίου εθνικής πολιτικής και θεσμικής ρύθμισης για την Ελληνική Αρχιτεκτονική από το κράτος.
  • Έκδοση οδηγού άσκησης επαγγέλματος «Το επάγγελμα του αρχιτέκτονα»
  • Ίδρυση και λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη
  • Εκδηλώσεις αρχιτεκτονικής – εκθέσεις.
 • Φιλοξενία έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Mies van der Rohe
 • EUROPAN – 7
 • «Προαστιακή πρόκληση, ενίσχυση της αστικότητας, οικιστική διαφοροποίηση». Προγραμματισμός δημοσιοποίησης εκδηλώσεων.
 • Έκθεση – εκδήλωση :
  «Η σχεδιασμένη πόλη»· αποτελέσματα Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.
 • Εποπτεία θεσμού Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
  • Συγκρότηση ειδικής Ο.Ε.
   • Παρακολούθηση θεσμού, διακηρύξεων
   • Συνεργασία με Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, για την προβολή των Διαγωνισμών, παρουσίαση βραβείων.
   • Δημιουργία αρχείου, παρουσίαση στο site.
 • Προστασία – ανάδειξη ελληνικής αρχιτεκτονικής
  • Συγκρότηση ειδικής Ο.Ε.
   • Προστασία αξιόλογων κτιρίων και συνόλων
   • Πρωτοβουλίες – προτάσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
   • Συνεργασία με φορείς για προστασία αρχιτεκτονικού πλούτου
   • Θέματα παρεμβάσεων σε αντιπροσωπευτικά δείγματα αρχιτεκτονικής. Έλεγχος για προστασία, αξιολόγηση παρεμβάσεων. Προληπτικά μέτρα.


3. Εθνικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Η αναζήτηση , εξειδίκευση δράσεων για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, με την συνεργασία όλων των συντελεστών της, πρέπει να στοχεύει στην διατύπωση ενός εθνικού προγράμματος για την αρχιτεκτονική. Η συγκρότηση ενός Συμβουλίου θα δώσει ώθηση τόσο για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής, όσο και για την επίλυση των δομικών-θεσμικών προβλημάτων.
Η θεσμική ρύθμιση του άρθρου 2 του νέου ΓΟΚ επιτρέπει την επεξεργασία θεμάτων που σχετίζονται με τον αρχιτεκτονικό-πολεοδομικό σχεδιασμό από το ΑΠΑΣ(Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο), εισηγούμενο ρυθμίσεις προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.
Το ΑΠΑΣ, με την άμεση και ουσιαστική συμμετοχή του Συλλόγου, μπορεί και πρέπει ,σε αυτήν τη φάση, να παίξει τον ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου, καθώς με την δραστηριότητα του μπορεί να αναδείξει θέματα, να προβεί σε επεξεργασίες, να υποβάλει προτάσεις, με στόχευση την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής και την θεσμοθέτηση ρυθμίσεων προς όφελός της.

ΣΤ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

 • Διενέργεια εκλογών …………………………………… 30.06.2002
  • Εκλογή πανελλαδικής αντιπροσωπείας

 • Γ.Σ. Αντιπροσωπείας…………………………………01.02.2003
  • Εκλογή προεδρείου Αντιπροσωπείας
  • Εκλογή 15μελούς ΔΣ
 • Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ……………………….12.03.2003
  • Εκλογή προεδρείου


01. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΣΥΝΘΕΣΗ

Πρόεδρος: Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος : Δεσποτόπουλος Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας : Παππάς Θανάσης
Ταμίας : Καλλονιάτης Βασίλης
Ειδ.Γραμματέας : Βράκας Αλέκος
Μέλη :
Αναστασιάδης Δημήτρης
Αγγελίδης Μηνάς
Μαραβέας Δημήτρης
Μπαρδάκης Κώστας
Μπελιμπασάκης Κώστας
Νικολακόπουλος Παντελής
Σιγάλα-Μαγιάφα Ρένα
Χαλικιάς Αλέκος
Χατζηκίδης Βασίλης
Χρυσολούρη Φραγκίσκα


02. ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θεματικές Περιοχές

Υπεύθυνος ΔΣ

Οργανωτικά θέματα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Λειτουργία Συντονιστικού
Επαφές με κλαδικούς Συλλόγους Μηχανικών

▪ Μπελιμπασάκης Κώστας
▪ Χαλικιάς Αλέκος
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ οργανωτικών θεμάτων

Δημόσιες σχέσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Ανάπτυξη σχέσεων – συνεργασίας με Τ.Α. Σχέσεις με Ενώσεις δημοσιογράφων. Σχέσεις με Σχολές Αρχιτεκτονικής. Σχέσεις με φορείς ενδιαφέροντος Αρχιτεκτόνων

▪ Προεδρείο του Δ.Σ.

Διεθνείς σχέσεις
Συνεργασία με Ενώσεις Αρχιτεκτόνων CAE, UIA, UMAR, ICOMOS, Ευρωπαϊκές Ενώσεις Αρχιτεκτόνων, Εκπροσωπήσεις ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Θεσμικό Πλαίσιο Άσκησης Επαγγέλματος.
Κοινοτικές Οδηγίες

▪ Δεσποτόπουλος Παναγιώτης
▪ Αγγελίδης Μηνάς
▪ Βράκας Αλέξανδρος
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ και γραφείο CAE του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
♦ Διασύνδεση με ΜΕ διεθνών σχέσεων
♦ Συγκρότηση ειδικής ΟΕ με νομική υποστήριξη

Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Πολιτικές για την ανανέωση, εμπλουτισμό και διεύρυνση της ύλης του περιοδικού

▪ Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
▪ Παππάς Θανάσης
▪ Χρυσολούρη Φραγκίσκα
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ (Συντακτική Επιτροπή)

Οικονομική αυτοδυναμία
Θέματα συνδρομών/πολιτικές
Χορηγίες – ενίσχυση οικονομικών
Σχέσεις με ΤΕΕ

▪ Καλλονιάτης Βασίλης
♦ Οικονομικός υπεύθυνος του ΔΣ

Θέματα πολεοδομίας – χωροταξίας
Διασύνδεση με Εθνικό Συμβούλιο

▪ Χατζηκίδης Βασίλης
▪ Χρυσολούρη Φραγκίσκα
▪ Αγγελίδης Μηνάς
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ

Επαγγελματικά Θέματα
♦ Θέματα θεσμικού πλαισίου Μελετών
♦ Αμοιβές ιδιωτικών έργων
♦ Θεσμικό Πλαίσιο ιδιωτικών έργων
♦ Ασφαλιστικά Θέματα
♦ Θέματα ιδιωτικών υπαλλήλων. Συμβάσεις εργασίας
♦ Θέματα εκπαίδευσης, προγραμμάτων σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, πρακτική άσκηση προπτυχιακά, συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
♦ Επιμόρφωση, σεμινάρια, κέντρα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Πανεπιστημίων.
♦ Λειτουργία πολεοδομικών γραφείων ΕΠΑΕ

▪ Μπαρδάκης Κώστας
▪ Βράκας Αλέξανδρος
▪ Χατζηκίδης Βασίλης
▪ Αναστασιάδης Δημήτρης♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ.
Αναγκαιότητα συγκρότησης ΟΕ ανά
ειδικότερο αντικείμενο.
► Ο.Ε για ΕΠΑΕ
► Ο.Ε για θεσμικό πλαίσιο μελετών
► Ο.Ε για μητρώο ιδιωτικών έργων
► Ο.Ε για τρόπο έκδοσης οικοδομικών
αδειών

Θέματα Αρχιτεκτονικής Προστασίας & Περιβάλλοντος

▪ Νικολακόπουλος Παντελής
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ.

Θέματα Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

▪ Νικολακόπουλος Παντελής
▪ Σκαμνάκη Ιφιγένεια
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ.

Θέματα αρχιτεκτονικής
Προβολή αρχιτεκτονικής δημιουργίας
Δίκτυο Αρχιτεκτονικής
Εκδηλώσεις Αρχιτεκτονικής

▪ Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
▪ Παππάς Θανάσης
♦ Διασύνδεση με συνιστώμενες ειδικές ΟΕ
► Ο.Ε για την εποπτεία του θεσμού των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
► Ο.Ε για την προστασία-ανάδειξη της ελληνικής αρχιτεκτονικής
► Ο.Ε για παρατηρητήριο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και Σχολών Αρχιτεκτονικής
► Ο.Ε προπαρασκευής για 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο


03. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

03/1.
ΜΕ Οργανωτικών Θεμάτων - θεσμικού πλαισίου
Υπεύθυνοι από ΔΣ : Μπελιμπασάκης Κ. / Χαλικιάς Α.
03/2. ΜΕ Διεθνών Σχέσεων
Υπεύθυνοι από ΔΣ : Δεσποτόπουλος Π. / Αγγελίδης Μ. / Βράκας Α.
03/3. ΜΕ Περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (Συντακτική Επιτροπή)
Υπεύθυνοι από ΔΣ : Γεωργακόπουλος Π. / Παππάς Θ. / Χρυσολούρη Φ.
03/4. ΜΕ Πολεοδομίας - Χωροταξίας
Υπεύθυνοι από ΔΣ : Χατζηκίδης Β. / Χρυσολούρη Φ. / Αγγελίδης Μ.
03/5. ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων
Υπεύθυνοι από ΔΣ: Μπαρδάκης Κ./Βράκας Α./ΧατζηκίδηςΒ./Αναστασιάδης Δ
03/6. ΜΕ Αρχιτεκτονικής Προστασίας & Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος από Δ.Σ. : Νικολακόπουλος Π.
03/7. ΜΕ Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
Υπεύθυνος από Δ.Σ. : Νικολακόπουλος Π.
03/8.
ΜΕ Αρχιτεκτονικής - Δικτύου Αρχιτεκτονικής
Υπεύθυνοι από Δ.Σ. : Γεωργακόπουλος Π. / Παππάς Θ.


04. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

04/1. Ανανέωση - επικαιροποίηση καταλόγου για τις επιτροπές κρίσης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και οριστικοποίησή του από το Δ.Σ.
04/2. Ανανέωση εκπροσώπων για τις ΕΠΑΕ σε Πανελλαδικό επίπεδο. Πρόσκληση, επιλογή και οριστικοποίηση της σύνθεσης, μετα από εισήγηση της ειδικής Ο.Ε.
04/3. Συμμετοχή μελών μας στις ΜΕ , σύμφωνα με τον προγραμματισμό , επεξεργασία του καταλόγου και οριστικοποίησης της σύνθεσης από το Δ.Σ.

Στην πορεία της υλοποίησης του προγραμματισμού και μέσω δημοσιοποίησης, μετά από απόφαση του Δ.Σ, θα συγκροτούνται οι ειδικές Ο.Ε.

05. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ SITE

 • «Τεχνικά Θέματα» επικοινωνίας – συμμετοχής και προβολής αρχιτεκτόνων στο site.
 • Α. Μητρώο μελών
  Οριστικοποίηση πανελλαδικού μητρώου μελών ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
  Δ/νσεις – e-mail.

  Β. Επικοινωνία.
  Β/1. Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά
  Σύνδεση με βασικές πηγές π.χ. Πανεπιστήμια, Δημ. Υπηρεσίες κλπ, για εγγραφή μελών.
  Β/2. Ερωτηματολόγιο, με στόχο τη διαμόρφωση εικόνας για την κατάσταση του κλάδου.

 • Έλεγχος – επεξεργασία
 • Επικοινωνία για προώθηση και συμπλήρωση
  Β/3. Παρουσία αρχιτεκτόνων με βιογραφικό
 • Πλαίσιο παρουσίας του προφίλ αρχιτεκτόνων μέσα στο site
 • «Κίνητρα» για διασύνδεση με τη σελίδα των αρχιτεκτόνων
 • Επιστασία για «εφαρμογή».
 • Γ. FORUM
  Γ/1. Παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος
  Γ/2. ΕΠΑΕ
  Γ/3. Πολεοδομικά γραφεία
  Γ/4. Σημαντικά θέματα αρχιτεκτονικής.

 • Βελτίωση – Τυποποίηση επέκταση θεματικών περιοχών
 • Δημοσιοποίηση και προτροπή για χρήση με στόχο την άμεση επικοινωνία των αρχιτεκτόνων με την Πανελλήνια Ένωση.
 • Με βάση τον νέο λογότυπο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, προώθηση της διαδικασίας για την καθιέρωση ειδικού σήματος μέλους ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και αποστολή στα μέλη του.

     Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του στις 17.03.2000 και τη συγκρότησή του σε σώμα στις 07.06.2000, συζήτησε και αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 05.07.2000 το προγραμματικό πλαίσιο για την επόμενη διετία.

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2000-2002

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. ΓΕΝΙΚΑ
  2. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
   2,1. Θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης
   2,2. Λειτουργικά θέματα – οικονομική αυθυπαρξία
  3. ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
   3,1 Θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος
   3,2 Επαγγελματικά θέματα
  4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
  5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  ΑΘΗΝΑ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2000

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2000- 2002

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  Η περίοδος που διανύουμε με τα ειδικά χαρακτηριστικά της, είναι περίοδος σημαντικών αλλαγών σε όλους τους τομείς. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η αλλαγές δομών σε όλα τα επίπεδα, επηρεάζουν θεσμούς αλλά και τα συλλογικά όργανα.
  Η αρχιτεκτονική και τα επάγγελμα του αρχιτέκτονα έχουν υποστεί στρεβλώσεις κι αναζητούνται επιλύσεις για όλο το πλέγμα παραγωγής δομημένου περιβάλλοντος σε συνάρτηση με την άσκηση του επαγγέλματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα, την εκπαίδευση.
  Εγγενή προβλήματα της οργανωμένης υπόστασης του κλάδου σε συνδυασμό με την απομάκρυνση του κύριου όγκου των συναδέλφων από τις συλλογικές διαδικασίες καθιστούν δυσχερή την αποτελεσματικότητά της, αποδεικνύοντας πως πρέπει να αντιμετωπιστούν με νέο πνεύμα τα προβλήματα του κλάδου.
  Η έως τώρα λειτουργία του Συλλόγου έχει εδραιώσει την πεποίθηση πως είναι ανοικτός σύλλογος, με ευρεία κοινωνική ευαισθησία, με δημοκρατικές και ανοικτές λειτουργίες, πλην όμως αναποτελεσματικός ως προς τους βασικούς στόχους.
  Με τα δεδομένα αυτά, ο προγραμματισμός δράσης της ΠΕΑ, δε μπορεί και δεν πρέπει να συνιστά παράθεση – μνημόνευση στόχων, αιτημάτων και θέσεων αλλά επιλεκτικά να ορίσει στόχους προς υλοποίηση, με χρονοδιάγραμμα, καθορίζονται και τα μέσα για την εφαρμογή τους.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις παρακάτω προγραμματικές θέσεις με στόχο την πανελλαδική ανασύσταση του κλάδου, το συντονισμό των συλλόγων, την ενεργοποίηση των πολλών για την προώθηση – προβολή των θεμάτων για την αρχιτεκτονική και την αναζωογόνηση του κλάδου. Βασικοί άξονες – προς αυτήν την κατεύθυνση – είναι :
  Α. Θέματα οργανωτικής δομής – λειτουργίας του κλάδου
  Β. Μεγάλα προβλήματα του κλάδου
  Γ. Πολιτιστική αναβάθμιση – παρεμβάσεις για την αρχιτεκτονική
  Δ. Προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας – επικοινωνιακή πολιτική

  2. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ


  2.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
  Η σημερινή δομή σε συνδυασμό με την ανυπαρξία ουσιαστικής πανελλαδικής συγκρότησης, δημιουργεί δυσχέρειες για τη λειτουργία της ΠΕΑ. Απαιτείται άμεση διερεύνηση και συνεργασία με αντίστοιχες ενώσεις αρχιτεκτόνων ευρωπαϊκών χωρών αλλά και επεξεργασίες που αναφέρονται στο πεδίο του θεσμικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος, ώστε να οδηγηθούμε σε ένα νέο πλαίσιο για τη δομή- καταστατικό και τη λειτουργία αρχιτεκτονικών συλλόγων και ΠΕΑ.
  Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επαγγελματική οργάνωση των Μηχανικών είναι εν πολλοίς αναχρονιστικό και παρωχημένο. Απαιτείται ριζική αναθεώρηση στις νέες συνθήκες καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη το κοινοτικό δίκαιο, οι οδηγίες, οι απόψεις του κλάδου και των λοιπών κλάδων των μηχανικών. Το ΔΣ στα πλαίσια των δυνατοτήτων του θα προωθήσει επεξεργασίες για συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την αντιπροσωπεία.
  Άμεσα το ΔΣ θα λάβει μέτρα για την ουσιαστική πανελλαδική συνεννόηση και θα αναλάβει πρωτοβουλίες προς μια τέτοια κατεύθυνση. Ο συντονισμός των περιφερειακών συλλόγων με την ενεργοποίηση του συντονιστικού οργάνου Περιφέρειας και η θεσμική λειτουργία του συντονιστικού θα αποτελέσουν το πρώτο μέλημα για :

  • Τη δομική ανασυγκρότηση του κλάδου
  • Τη συμφωνία για ένα πανελλαδικό πρόγραμμα δράσης
  • Την προώθηση των θεμάτων της αρχιτεκτονικής σε όλο τον ελλαδικό χώρο

  Ακόμα άμεσα θα ληφθούν μέτρα για τη λειτουργία (σε πρώτο βήμα) της συνέλευσης της Αττικής και της εκλογής τριμελούς Προεδρείου για τη διοίκησή της και τη διαχείριση των τοπικών προβλημάτων, με απώτερο σκοπό τη συγκρότηση και λειτουργία τοπικού τμήματος.

  2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΘΥΠΑΡΞΙΑ
  Το ΔΣ πρέπει να στηρίζει τη λειτουργία του σε σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων, εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και να λάβει πρόνοια για τον οργανωτικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της Ένωσης.
  Η διασύνδεση με τους συλλόγους σε εθνικό επίπεδο, της Ευρωπαϊκές Οργανώσεις, η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, η προβολή των θέσεών της η αναδιαμόρφωση των γραφείων είναι προτεραιότητα για το ΔΣ.
  Η οικονομική αυθυπαρξία συνιστά τον καθοριστικό παράγοντα για υλοποίηση πολιτικών. Η πλήρης αναδιαπραγμάτευση των οικονομικών σχέσεων με το ΤΕΕ, η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών (συνδρομές) η ανάπτυξη δομών για την διεύρυνση της οικονομικής ύλης θα αποτελέσουν πεδίο ενασχόλησης.

  3. ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

  3.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
  Η μεταβολή των όρων άσκησης του επαγγέλματος με τις συνεπαγόμενες αρμοδιότητες, αποτελεί τον κυριότερο στόχο του κλάδου, καθώς, πέραν των άλλων, η σημερινή κατάσταση αμβλύνει τα αυστηρώς καθορισμένα όρια των διαφόρων τεχνικών επαγγελμάτων που υπάρχουν, νοθεύει την ουσία για την άσκηση της αρχιτεκτονικής και συνιστά την ευρωπαϊκή οπισθοδρόμηση στο θέμα.
  Οι επεξεργασίες για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, η κοινή απόφαση του Συλλόγου με τον ΣΠΜΕ (12.03.1995) οι ευρωπαϊκές οδηγίες, η άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών αποτελούν τη βάση για την προώθηση του θέματος αυτού.
  Η ΠΕΑ, η αρχιτεκτονική κοινότητα σε όλες της τις εκφάνσεις πρέπει να θέσει ως κεντρικό σκοπό την ανατροπή της σημερινής κατάστασης που διαιωνίζει τη θεσμική ασυναρτησία του 1930 όπου «… στην έννοια της άσκησης του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα …».

  3.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Βασικές ενότητες θεματικών περιοχών που αναφέρονται :

   • Στα επαγγελματικά προβλήματα – θέματα επιμόρφωσης
   • Στα θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας, πρέπει να αποτελέσουν πεδίο ενασχόλησης τόσο του ΔΣ όσο και ειδικών ΟΕ που πρέπει να συσταθούν για την επεξεργασία και υποβοήθηση της ΠΕΑ.

  Η λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων, θέματα ΕΠΑΕ, το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης μελετών, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, προγραμμάτων σπουδών και μεταπτυχιακών, θέματα απασχόλησης και ασφάλισης νέων μηχανικών, τα θέματα παραγωγής ιδιωτικών έργων αμοιβών και ταυτόχρονα θέματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού , ανάθεσης πολεοδομικών μελετών, θεσμικού πλαισίου, θέματα διαχείρισης μητροπολιτικών περιοχών, πρέπει να ιεραρχηθούν και να αποτελέσουν το προνομιακό πεδίο ενασχόλησης των Συλλόγων και του ΔΣ της πανελλήνιας Ένωσης.
  Ειδικότερα για τις αναθέσεις μελετών του δημοσίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προωθήσει τη νομική διατύπωσή της ομοφώνως, επί της αρχής, απόφασης της Αντιπροσωπείας και της Γ.Σ. Αττικής.
  Η σύσταση ομάδων εργασίας και η συνεργασία με φορείς που μπορούν να υποβοηθήσουν το έργο τους πρέπει να τεθούν στις προτεραιότητες στη δράση της ΠΕΑ.

  4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

  Η αρχιτεκτονική και η προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας πρέπει να βρεθούν στο προσκήνιο, με εργαλείο τη λευκή βίβλο για την αρχιτεκτονική και στόχο την αναζήτηση ενός συνεκτικού δομημένου περιβάλλοντος μέσω του συντονισμού της μελετητικής και κατασκευαστικής διαδικασίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν βασικές επεξεργασίες και δράσεις με βασικές επιδιώξεις :

   • Τη διεύρυνση της ποιοτικής αρχιτεκτονικής και τη διάχυση των ιδεών της στην ελληνική κοινωνία.
   • Την ώθηση των φορέων του Δημοσίου, του κράτους των ΟΤΑ να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής με λήψη συγκεκριμένων μέτρων.
   • Τη δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ πολιτείας και του κλάδου- μέσω της επίτευξης, μιας νέας εθνικής συμφωνίας για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής.

  Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να συζητηθούν με πληρότητα όλα τα θεσμικά προβλήματα που ανάγονται στην πολεοδομία, τη χωροταξία, τη διαχείριση των πόλεων σε συνδυασμό και την επίλυση δομικών προβλημάτων του κλάδου, τα οποία παραμορφώνουν τη σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής και αστικού πολιτισμού.

  Με βάση τα παραπάνω :

   • Η καθιέρωση ανά διετία του πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου
   • Ο συντονισμός των εκθέσεων αρχιτεκτονικής σε εθνικό επίπεδο
   • Η παρουσίαση θεμάτων αρχιτεκτονικής και του έργου των αρχιτεκτόνων στα ΜΜΕ.
   • Η συγκεκριμενοποίηση δράσεων από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΥΠΠΟ για εκδηλώσεις – εκθέσεις αρχιτεκτονικής θα αποτελέσουν το πλαίσιο για τη δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Η αναζήτηση εξειδικευμένων δράσεων για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής στην ελληνική πραγματικότητα, με τη συνεργασία όλων των συντελεστών της πρέπει να στοχεύει στη διατύπωση ενός εθνικού προγράμματος για την αρχιτεκτονική με τη συνεργασία των φορέων της και της πολιτείας.
  Η συγκρότηση ενός εθνικού αρχιτεκτονικού συμβουλίου, θα δώσει ώθηση τόσο για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής όσο και για την επίλυση των δομικών – θεσμικών προβλημάτων των αρχιτεκτόνων.
  Η θεσμική ρύθμιση του άρθρου 2 του ΓΟΚ θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

  5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Ο τρόπος που λειτουργούν οι πολιτικοί θεσμοί της πολεοδομίας της χωροταξίας αποδεικνύει πως απουσιάζει η αρχιτεκτονική και αναπαράγεται μια μη πολιτιστική και μη αρχιτεκτονική εννόηση των δημοσίων παρεμβάσεων.
  Η ενοποιημένη παρουσία – παρέμβαση όλων των φορέων της αρχιτεκτονικής, η ανάπτυξη σχέσεων με τα Τμήματα αρχιτεκτόνων των Πανεπιστημίων και η προώθηση μνημονίων συνεργασίας, η συνεργασία με ενώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πρέπει να αποτελέσουν πεδίο ενασχόλησης της ΠΕΑ.
  Η επισήμανση πως απουσιάζει η αρχιτεκτονική από τον έντυπο λόγο, τα ΜΜΕ σε συνδυασμό με το γεγονός πως εμφανίζονται φαινόμενα όπου προβάλλεται ο μέσος όρος, η ελάσσονα προσπάθεια και τέλος το γεγονός πως δε μνημονεύονται οι δημιουργοί των έργων, μας οδηγεί στην άποψη πως απαιτούνται μέτρα για την προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, της ιστορίας της αρχιτεκτονικής ως ελάχιστο μέτρο για τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών που επιδρούν και διαμορφώνουν το περιβάλλον ζωής – κατοικίας το πολιτιστικό επίπεδο τελικά.
  Η Ένωση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση και οφείλει να αναπτύξει σχέσεις και επαφές με τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία, με ενώσεις αρχιτεκτόνων, με φορείς, με αρχιτέκτονες που εργάζονται σε κρίσιμους τομείς, με τις Ενώσεις των δημοσιογράφων ώστε θέματα αρχιτεκτονικής, προβολής του έργου των αρχιτεκτόνων, αναστήλωσης του ρόλου της πανελλήνιας Ένωσης στον τομέα αυτό να βρεθούν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων.

  6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

   1. Η θεμελίωση βασικής άποψης για την ολυμπιάδα, με βάση τα σημερινά δεδομένα, αλλά και της πολιτιστικής ολυμπιάδας, η επεξεργασία θεμάτων με στόχο την εμπλοκή της αρχιτεκτονικής στις διαδικασίες έργων / μελετών πρέπει να ενταχθούν στον προγραμματισμό της ΠΕΑ μέσω της συγκρότησης ειδικής επιτροπής.
   2. Η αξιοποίηση και η εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου για τον ξενώνα Στάμου Στούρνα, πρέπει να τεθούν σε άμεση προτεραιότητα καθώς δεν υπάρχει κανένα χρονικό περιθώριο για τη διαιώνιση της σημερινής κατάστασης.
   3. Το Μουσείο της Ακρόπολης πρέπει να τεθεί εκ νέου, όπως σήμερα έχουν διαμορφωθεί οι εξελίξεις καθώς αποτελεί θέμα σημαντικό και χρήζει επαναπροσέγγισης.
   4. Για τους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις το ΔΣ, θα απαιτήσει πρώτα και κύρια από τα μέλη του Συλλόγου και γενικότερα από όσους απασχολούν συναδέλφους, να εφαρμόζουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
   5. Σχετικώς με την ενίσχυση μελετητικών μονάδων, το ΔΣ θα διερευνήσει και θα προτείνει τη δημιουργία συλλογικών γραφείων και μελετητικών κοινοπραξιών, σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων για τον εκσυγχρονισμό – εξοπλισμό των μελετητικών γραφείων με στόχο να υποβοηθήσει τη στήριξη και ενίσχυσή τους.

   

  Αρχή σελίδας