Προηγούμενη σελίδα

Ενημερωτικό Σημείωμα 26-28.04.07, Αμβούργο

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (EFAP)
ΑΜΒΟΥΡΓΟ 26-28/04/2007

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο 26-28/04/2007, στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας, η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πολιτικών για την Αρχιτεκτονική (EFAP) καθώς και η γενική συνέλευση της  νεοϊδρυθείσας Διεθνούς Ένωσης για την υποστήριξη του Φόρουμ (EFAP-AISBL). Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συμμετείχε με εκπρόσωπο του την υπογράφουσα Μαρία Θεοδώρου.

Το πρόγραμμα της συνάντησης της οποίας την ευθύνη διοργάνωσης είχε όπως πάντα η εκάστοτε χώρα της προεδρίας -  στην παρούσα περίπτωση η Γερμανία - είχε ως συνήθως 2 μέρη. Το πρώτο αφορούσε στην παρουσίαση, με μορφή συνεδρίου, της εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική και τις προτάσεις της φιλοξενούσας χώρας. Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής του Φόρουμ (EFAP- Steering Committee) και η γενική συνέλευση της EFAP-AISBL. (συν.1)

Το κύριο χαρακτηριστικό της συνάντησης ήταν η προετοιμασία σημαντικού περιεχομένου κειμένων με την ευθύνη της γερμανικής προεδρίας που θέτουν καινούργια θέματα προς επεξεργασία σε σχέση με την πολιτικές για την αρχιτεκτονική. Ενώ η  αρχιτεκτονική ποιότητα παραμείνει το ζητούμενο των ευρωπαϊκών πολιτικών,  αυτό που τονίστηκε ιδιαίτερα είναι ο δημόσιος ρόλος της αρχιτεκτονικής ακόμα και στην περίπτωση ιδιωτικών έργων και κατά συνέπεια η ανάγκη συμμετοχής του κοινού στις συζητήσεις για την αρχιτεκτονική. Ζητήματα όπως η σχέση του αστικού σχεδιασμού με την παραγωγή και αναπαραγωγή  ανισοτήτων και φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού που δυναμιτίζουν την αειφόρο αστική ανάπτυξη τίθενται προς διερεύνηση στις παρούσες συνθήκες. Στη συνάντηση αναδύθηκε η ανάγκη συστηματικής συζήτησης νέων θεωρητικών ζητημάτων που αφορούν τον μεταβαλλόμενο ρόλο της αρχιτεκτονικής. Το Φόρουμ αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων, ανοικτού διαλόγου και διατύπωσης θέσεων για την ευρωπαϊκές πολιτικές για την αρχιτεκτονική και αυτό απαιτεί ενεργή συμμετοχή των μελών του. (βλ. παρακάτω Προτεινόμενες Ενέργειες σημ. 1 και 2).  

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ο θέμα του συνεδρίου αφορούσε την έννοια Baukultur (building culture, πολιτισμός της οικοδόμησης?) ως παράγοντα αστικής ανάπτυξης. Ο τίτλος του συνεδρίου ήταν: ‘Building Culture for Sustainable Development’.

Η Γερμανία είχε επεξεργαστεί και παρουσίασε την Baukultur (building culture, πολιτισμός της οικοδόμησης?) ως έννοια που περιγράφει μια ολοκληρωμένη αστική πολιτική που προωθεί την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Ο προτεινόμενος όρος Baukultur περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτιστικών, οικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και οικολογικών παραμέτρων που συμβάλλουν στην ποιότητα του σχεδιασμού και της κατασκευής. Στο συνέδριο έγιναν παρουσιάσεις από γερμανούς ομιλητές που όλοι εστίασαν τις ομιλίες τους στις διαφορετικές όψεις της Baukultur, ενώ συνοπτική περιγραφή του όρου περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα που ετοίμασαν οι διοργανωτές και έγιναν αποδεκτά από το Φόρουμ. (συν.3 ).
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EFAP-AISBL
Στη συνέχεια ενημέρωσης πεπραγμένων (στα οποία περιλαμβάνεται και η αναζήτηση πόρων) από την διοικούσα επιτροπή, η γενική συνέλευση:

 • Αποφάσισε την αποδοχή – σε συνέχεια υποβολής της σχετικής αίτησης -  τεσσάρων νέων μελών στα οποία περιλαμβάνεται και ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
 • Ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό ο οποίος θα σταλεί και ατομικά στα μέλη
 • Αποφάσισε να κάνει δεκτές επιπλέον υποψηφιότητες για τη διοικούσα επιτροπή οι οποίες πρέπει να αποσταλούν πριν την επόμενη γενική συνέλευση που θα γίνει στις 11-12/10 στην Πορτογαλία όπου θα γίνει και η σχετική ψηφοφορία. (βλ.παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες,  σημ.3)  

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΥΜ
Η συνεδρίαση περιλάμβανε:

 • Παρουσίαση της ‘Χάρτας της Λειψίας’. Πρόκειται για τη Χάρτα Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, ένα κείμενο που επεξεργάστηκε η γερμανική προεδρία και θα συζητηθεί στην προσεχή συνάντηση υπουργών στην Λειψία. (συν. 2)
 • Παρουσίαση και αποδοχή του κειμένου Συστάσεων (Recommendations) του Φόρουμ που θα κατατεθεί στη συνάντηση υπουργών της Λειψίας από τον εκπρόσωπο του Φόρουμ. (συν. 3)
 • Ενημέρωση σχετικά με την χρονικά προηγηθείσα γενική συνέλευση της EFAP-AISBL, καθότι ο ρόλος της είναι να υποστηρίζει με τις ενέργειες τις αποφάσεις του Φόρουμ.
 • Σύντομη παρουσίαση των κειμένων που προετοιμάστηκαν από τους επικεφαλής των ομάδων εργασίας οι οποίες συγκροτήθηκαν και διαμορφώθηκαν μετά την συνάντηση του Ελσίνκι. Η παρουσίαση ήταν σύντομη και δεν υπήρχε χρόνος συζήτησης αλλά αποφασίστηκε όσα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά με σχόλια τους για να διαμορφωθούν τα τελικά κείμενα. Η υπογράφουσα εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ προσκλήθηκε κατά την σύντομη ανοικτή συζήτηση να εργαστεί σε στενή συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή στην ομάδα εργασίας 1 ενώ θα αποστείλει και σχόλια στις υπόλοιπες δύο ομάδες. Οι ομάδες εργασίας είναι οι εξής τρεις:
 1. Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης και Πολιτικές της ΕΕ (συν. 4)
 2. Ευαισθητοποίηση του Κοινού (συν. 5)
 3. Ποιότητα Δομημένου Περιβάλλοντος (συν. 6)
  • Παρουσίαση των επόμενων συναντήσεων από τις χώρες που διαδοχικά αναλαμβάνουν την ευρωπαϊκή προεδρία: Πορτογαλία, Σλοβενία και Γαλλία. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία, στο Πόρτο (11-12/10/07) και θα επικεντρωθεί στην Χωρική Διαχείριση. Η Σλοβενία έχει επιλέξει ως θέμα την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος, ενώ η Γαλλία των δια-πολιτισμικό διάλογο.
  • Ενημέρωση για το επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του φόρουμ που θα αναρτηθεί σύντομα σε νέα  διεύθυνση: www.efap-fepa.eu
  • Γραπτή ενημέρωση για την θέση της αρχιτεκτονικής στα κοινοτικά προγράμματα (συν. 7)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 1. Συστηματοποίηση και ανασχεδιασμός του χώρου πληροφόρησης στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ όπου υπάρχει η σύνδεση με την Ιστοσελίδα του Φόρουμ και τα ενημερωτικά σημειώματα που περιγράφουν την συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ σε αυτό. Σε αυτό τον χώρο θα παρουσιάζεται και η ελληνική πρωτοβουλία για την σύνταξη εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική ελληνικά και αγγλικά,  ώστε να είναι διεθνώς προσβάσιμη μέσω της δημιουργίας σύνδεσης (web link) με την ιστοσελίδα του φόρουμ. (Ήδη η ομάδα εργασίας της ημερίδας για τις ‘Πολιτικές για την Αρχιτεκτονική και το Αστικό Περιβάλλον’ συνεργάζεται με τον υπεύθυνο σχεδιασμού της ιστοσελίδας)
 1. Διατύπωση πρότασης που θα υποβληθεί εκ μέρους του ΣΑΔΑΣ στην οργανωτική επιτροπή του Φόρουμ για την διάνοιξη και ανάπτυξη διαλόγου με την δημιουργία ‘ομάδων ενδιαφέροντος’ που θα επεξεργάζονται ποικιλία θεμάτων. Αν τα θέματα που προτείνονται έχουν ανταπόκριση θα υπάρχει η δυνατότητα με απόφαση του Φόρουμ οι άτυπες ομάδες να μετατρέπονται  σε ομάδες εργασίας και τα αποτελέσματα του έργου τους να ενσωματώνονται στους στόχους του Φόρουμ. 
 1. Επιδίωξη εκλογής εκπροσώπου του ΣΑΔΑΣ στην διοικούσα επιτροπή (board of administrators) της Διεθνούς Ένωσης για την υποστήριξη του Φόρουμ (EFAP-AISBL) –υποβολή υποψηφιότητας στην επόμενη συνάντηση του φόρουμ τον επόμενο Οκτώβριο.
 1. Πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του ΣΑΔΑΣ στο EFAP-AISBL όπου πλέον είναι μέλος με απόφαση της γενικής συνέλευσης (500 ευρώ).

Mαρία Θεοδώρου
09/05/07

 

 

 


Αρχή σελίδας