Προηγούμενη σελίδα

Ενημερωτικό Σημείωμα 19-21.10.06, Ελσίνκι

 

Συνάντηση Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πολιτικών για την Αρχιτεκτονική
Ελσίνκι 19-21 Οκτωβρίου 2006

Η συνάντηση Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πολιτικών για την Αρχιτεκτονική που διοργανώθηκε στο Ελσίνκι, στο πλαίσιο της Φιλανδικής προεδρίας στις  19-21 Οκτωβρίου 2006, είχε σαν θέμα της «Γιορτάζοντας την καθημερινότητα - Όψεις Αρχιτεκτονικών Πολιτικών».

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν εκτός από το συνέδριο με το παραπάνω θέμα, συνάντηση της οργανωτικής επιτροπής του Φόρουμ (Steering Committee) και η πρώτη γενική συνέλευση της νεοϊδρυθείσας ένωσης για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκών Φόρουμ (AISBL).

Περιγραφή του Φόρουμ και των δραστηριοτήτων του υπάρχει στην αναφορά που έχει υποβληθεί από την υπογράφουσα στον ΣΑΔΑΣ στις 14/6/06.

 • Συνέδριο (βλ. συν 1)

Το συνέδριο με τίτλο «Γιορτάζοντας την καθημερινότητα - Όψεις Αρχιτεκτονικών Πολιτικών», είχε δύο κεντρικούς ομιλητές τον N. Foster και τον D. Sudjiic και περιελάμβανε θέματα που ανέπτυξαν κυρίως Φιλανδοί ομιλητές και αφορούσαν 1. τη συμβολή εκπροσώπων που προωθούν θέματα αρχιτεκτονικής σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο, 2. τη σημασία της αρχιτεκτονικής έρευνας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυρίως για νέους και παιδιά, 3. την καταλυτική συμβολή των πολιτικών για την αρχιτεκτονική στη Φιλανδία, 4. τη σχέση αρχιτεκτονικής και Ευρωπαϊκής ταυτότητας.

 • Συνεδρίαση Οργανωτικής Επιτροπής Φόρουμ (Steering Committee)

(βλ. συν 2)

Η συνεδρίαση περιελάμβανε:

 • Σύντομη παρουσίαση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στα οποία ο ρόλος της αρχιτεκτονικής πρέπει να ενδυναμωθεί. Κυρίως ενδιαφέρει το πρόγραμμα Culture 2007-2013 που είναι ακόμα υπό διαμόρφωση και στόχος του Φόρουμ είναι να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για την ενσωμάτωση της αρχιτεκτονικής στις δράσεις για τον πολιτισμό. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε και συντάχτηκε ένα κείμενο το οποίο θα αποσταλεί ως συμβολή του Φόρουμ στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πολιτισμό. Επιπλέον ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της δημόσιας διαβούλευσης (προθεσμία 5 Νοεμβρίου) και να πληροφορήσουν και να καθοδηγήσουν τους αρχιτέκτονες (φορείς & άτομα) στις χώρες τους σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στη διαβούλευση (βλ. συν. σχέδιο ανακοίνωσης).
 • Συζήτηση πάνω σε σχέδιο κειμένου που προετοίμασε η Φιλανδία με θέμα τη μελλοντική στρατηγική και το πρόγραμμα δράσεων του Φόρουμ. Αποφασίστηκε να δημιουργηθούν έξι ομάδες εργασίας που θα επεξεργαστούν θέματα όπως:

α) Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές για την αρχιτεκτονική και το κτισμένο περιβάλλον με έμφαση σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας
β) Πολιτικές για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής και του κτισμένου περιβάλλοντος από το ευρύ κοινό
γ) Πολιτικές βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος στις πόλεις
δ) Πολιτικές σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός πλήρως προσβάσιμου κτισμένου περιβάλλοντος
ε) Ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα στα οποία μπορεί να ενταχθεί η αρχιτεκτονική
ζ) Επεξεργασία τελικού κειμένου στρατηγικής του Φόρουμ

Η υπογράφουσα δήλωσε συμμετοχή στις ομάδες β και δ όπου μπορεί να συμμετέχει ως εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ εφ’ όσον ληφθεί αυτή η απόφαση από τον Σύλλογο, ή και να συμμετέχει προσωπικά σε αντίθετη περίπτωση.

  • Παρουσίαση προγράμματος Οργανωτικής Επιτροπής Φόρουμ από τις επόμενες προεδρίες, Γερμανία, Πορτογαλία (απουσίαζε), Σλοβενία και Γαλλία

 

  • Νέα προγράμματα/ πρωτοβουλίες του Φόρουμ:

Η συμπλήρωση και ανανέωση της καταγραφής εθνικών φορέων για την αρχιτεκτονική αποφασίστηκε να συνεχιστεί ως αμειβόμενη μελέτη και να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά προγράμματα σε στενή συνεργασία με την ένωση (AISBL).

 • Οι δέκα νέες ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν και έγινε αποδεκτό κείμενο για το ρόλο της αρχιτεκτονικής στα διαρθρωτικά ταμεία και στις πολιτικές συνοχής που βρίσκονται σε διαδικασίες εφαρμογής σε αυτές τις χώρες και μέσω των οποίων θα υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. πρόγραμμα URBACT και  EUROCITIES). Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί συνδέουν τις αρχιτεκτονικές πολιτικές με τις ευρύτερες χωρικές πολιτικές.
 • Ενημέρωση σχετικά με την παρουσίαση του προγράμματος για την αρχιτεκτονική GAUDI.
 • Γενική Συνέλευση Ένωσης για την υποστήριξη του Φόρουμ Αρχιτεκτονικών Πολιτικών (AISBL) (βλ. συν 3).

Το πρόγραμμα της συνέλευσης περιελάμβανε:

 • Εγγραφή μελών

Έγιναν αποδεκτές από τη γενική συνέλευση οι αιτήσεις εγγραφής μελών που ανήλθαν σε 40 (κυβερνητικοί φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις, ιδρύματα, άτομα) και τα οποία κατέβαλαν το συμβολικό ποσό του 1€ ως συνδρομή μέχρι το τέλος του 2006. Ο ΣΑΔΑΣ δεν έχει αποφασίσει τη συμμετοχή του και δεν υπέβαλλε σχετική αίτηση.

 • Συνδρομή 2007

Αποφασίστηκαν τα παρακάτω ποσά συνδρομών για το 2007:
Κυβερνητικοί φορείς: 1000€
Επαγγελματικές οργανώσεις, ιδρύματα: 500€
Ιδιώτες: 100€

 • Μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο (Interim board of administrators)

Ψηφίστηκε να γίνει ανανέωση της θητείας της επιτροπής συντονισμού (coordination committee) που χειρίστηκε το θέμα της δημιουργίας της (AISBL) ως μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση της AISBL (Απρίλιος 2007). Η επιτροπή ενισχύθηκε με τη συμμετοχή ατόμων που υπέβαλλαν υποψηφιότητα για το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο.

Όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στο άρθρο 13 του καταστατικού, προβλέπεται να συμμετέχει από ένας εκπρόσωπος των δύο προηγούμενων,  του τρέχοντος και τριών επόμενων χωρών της ευρωπαϊκής προεδρίας. Μετά από ψηφοφορία αποφασίστηκε η τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου που αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να περιλαμβάνεται όχι ένας αλλά τρεις εκπρόσωποι των έξι χωρών που σχετίζονται με τις διαδοχικές ευρωπαϊκές προεδρίες ώστε να εκπροσωπούνται και οι τρεις πυλώνες του Φόρουμ. . Η Γερμανία η οποία είναι η επόμενη χώρα της ευρωπαϊκής προεδρίας δεν συμμετείχε στην όλη διαδικασία καθώς είναι η μόνη χώρα που έχει εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με το καταστατικό της (AISBL) το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα επαναφέρει σε συζήτηση στην επόμενη συνάντηση του Φόρουμ στην οποία προεδρεύει.

 • Δράσεις που προτάθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή του Φόρουμ

Αποφασίστηκε να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης για τις αμοιβές των ομάδων εργασίας που συγκροτήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής (βλ. παραπάνω).

 • Προϋπολογισμός 2007

Αποφασίστηκε να καλύψει η AISBL τα έξοδα γραμματείας του Φόρουμ.

 • Νέα συνάντηση

Θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνάντησης του Φόρουμ τον Απρίλιο 2007, στο Αμβούργο.

Προτάσεις της υπογράφουσας για τη δραστηριοποίηση του ΣΑΔΑΣ

 • Συγκρότηση επιτροπής  η οποία θα συντάξει σχέδιο πρότασης εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική και θα καταγράψει αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις, ιδρύματα, ΜΚΟ.
 • Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για τον πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. συν. 4)
 • Απόφαση συμμετοχής του ΣΑΔΑΣ στην AISBL και κατάθεση σχετικού αιτήματος στην επόμενη γενική συνέλευση (Απρίλιος 2007)
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας από τον ΣΑΔΑΣ για ενημέρωση φορέων, ιδρυμάτων, ΜΚΟ σχετικά με το Φόρουμ Ευρωπαϊκών Πολιτικών.

Μαρία Θεοδώρου
31/10/2006

 

 

 


Αρχή σελίδας