Προηγούμενη σελίδα

Ενημερωτικό Σημείωμα ΣΑΕ για την πρώτη Γενική Συνέλευση του 2006

 

Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές

Ενημερωτικό σημείωμα για την πρώτη Γενική Συνέλευση του 2006

Τελικό

 

Το ακόλουθο ενημερωτικό σημείωμα παρουσιάζει μία περίληψη της τρέχουσας κατάστασης της εργασίας σε αυτή τη θεματική περιοχή, κατά το χρόνο εγγραφής του.

Τρέχουσα Κατάσταση
Μετά από πολυετείς προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών του ΣΑΕ, το Φόρουμ έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου μπορεί να ειπωθεί εύλογα ότι έχει πλέον «καθιερωθεί».

Οι προετοιμασίες για το επόμενο Φόρουμ έχουν ξεκινήσει. 
Η Αυστριακή Προεδρία διοργανώνει σειρά δραστηριοτήτων στη Βιέννη από τις 8 έως τις 10 Ιουνίου με θέμα «Μέσα για τη Βελτίωση της Ποιότητας» (Means to Improve Quality) σε συνεργασία με τις διεθνείς ημέρες αρχιτεκτονικής και την παρουσίαση του Wonderland Symposium (αρχιτεκτονική νέων). 
Η Φινλανδική Προεδρία έχει επίσης προγραμματίσει ένα Φόρουμ από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου στο Ελσίνκι, στα πλαίσια του επίσημου προγράμματος δραστηριοτήτων της. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν δύο εκθέσεις, με θέμα «130 χρόνια Φινλανδικών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών» (130 years of Finnish Architectural Competitions) και «Eero Saarinen: Διαμορφώνοντας το Μέλλον» (Eero Saarinen: Shaping the Future) αντιστοίχως.
Η Γερμανία, η οποία θα προεδρεύσει το πρώτο εξάμηνο του 2007, έχει αναγγείλει επίσης εκδήλωση κατά την προεδρία της.

Στις αρχές του 2006, οι Συστάσεις του Φόρουμ, οι οποίες εκδόθηκαν στο Λουξεμβούργο τον Ιούνιο 2005, στάλθηκαν εκ νέου στην Αυστριακή Προεδρία και στη μελλοντική Φινλανδική Προεδρία ενώ επίσης ενημερώθηκαν με επιστολές οι Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής και Jean-Marie Beaupuy, Πρόεδρος της Εσωτερικής Ομάδας «Urban:Housing» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Από οργανωτική άποψη, οι κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο χρόνο, αρχικά από την Προεδρία του Λουξεμβούργου και στη συνέχεια από την Βρετανική Προεδρία, με στόχο να αποκτήσει το Φόρουμ μια πιο μόνιμη δομή, αρχίζουν να αποφέρουν.
Μια αναφορά του Φόρουμ, που έχει στόχο να θέσει τους συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους, αναθεωρήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ομάδας Συντονισμού του Φόρουμ στη Βιέννη, στο τέλος Ιανουαρίου. Με την ευκαιρία της συνεδρίασης, συζητήθηκε επίσης έγγραφο σχετικών άρθρων για την καθιέρωση διεθνούς οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (AISBL), βάσει του Βελγικού Νόμου (όπως το ΣΑΕ). Ένα λεπτομερέστερο έγγραφο εξετάστηκε ξανά κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ομάδας Συντονισμού που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΑΕ στις αρχές Μαρτίου.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση στην τελευταία του συνεδρίαση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αιτήματά του ΣΑΕ σχετικά με τον μελλοντικό του ρόλο στο Φόρουμ έχουν ληφθεί υπόψη.

Σχέση με Πολιτικές και Νομοθεσία της Ε.Ε.
Αυτή η δραστηριότητα, που καταλάμβανε θέση προτεραιότητας στην Πολιτική Ατζέντα του ΣΑΕ, συνδέεται με αρκετές πολιτικές του ΣΑΕ και ειδικότερα με το ψήφισμα του Συμβουλίου για την Αρχιτεκτονική Ποιότητα στο Αστικό και το Αγροτικό Περιβάλλον, καθώς και σε σχέση με την προώθηση των Ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών πολιτικών και του σημαντικού ρόλου του επαγγέλματος στην προσπάθεια για την επίτευξη συνολικής ποιότητας στο δομημένο περιβάλλον. 

Επόμενα βήματα
Το ΣΑΕ θα εξακολουθήσει να βελτιώνει την εικόνα του επαγγέλματος, αναπτύσσοντας κατάλληλες αρχιτεκτονικές πολιτικές, σε επαφή με τα όργανα της Ε.Ε. και τις εθνικές κυβερνήσεις και σε συνεργασία με τα Μέλη του. Θα συνεχίσει επίσης να συμμετέχει στο Φόρουμ, το οποίο είναι ένα μέσο για να προωθεί τις πολιτικές του. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΣΑΕ θα λάβει μέρος στην AISBL που θα καθιερωθεί με βάση το Βελγικό νόμο ως σώμα υποστήριξης του Φόρουμ. Το ΣΑΕ κατάφερε να έχει δύο εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση της AISBL με δικαίωμα ψήφου και έναν εκπρόσωπο στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνεπώς καλείται να υιοθετήσει την ακόλουθη απόφαση:     

Απόφαση AG1/06-13
Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ λαμβάνει υπόψη τα θετικά αποτελέσματα της συνεχούς, ενεργής συμμετοχής του ΣΑΕ στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές και εγκρίνει επίσημα την πρόθεση του ΣΑΕ να γίνει μέλος του Φόρουμ AISBL, όπως προτάθηκε. Η Συνέλευση καλεί το Εκτελεστικό Συμβούλιο να εξακριβώσει ότι η εργασία στο Φόρουμ και οι θέσεις που υιοθετούνται, προωθούν με αποτελεσματικό τρόπο την οπτική γωνία του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος σε σχέση με τα αστικά θέματα και με τη συνολική ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος.    

           
Τέλος εγγράφου

 

 


Αρχή σελίδας