Κεντρική πλατεία και Εμπορικό κέντρο Νέας Ορεστιάδας

Γ' ΕΞΑΓΟΡΑ


ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ' ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Μελετητής:
Εμμανουήλ Μπόγρης, αρχιτέκτων

Συνεργάτες:
Ελένη Λαφαζάνου, Ιωάννα Νικολάου, αρχιτέκτονες

Υπεύθυνος ηλεκτρονικής σχεδίασης:
Εμμανουήλ Παπαδόπουλος