Κεντρική πλατεία και Εμπορικό κέντρο Νέας Ορεστιάδας

B' ΕΞΑΓΟΡΑ


ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ B' ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Μελετητές:
Νίκος Καλογήρου, αρχιτέκτων
Σωτήρης Κουβόπουλος, Γιώργος Παπαδάκης,
φοιτητές αρχιτεκτονικής