Δήμος Λαμίας

ΒΡΑΒΕΙΟ


ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Αρχιτέκτονες:
Adrian Razvan Soare, Alina-Paula Muresan

Συμβάλλοντες:
Florin Baltaru, Andrei Fenyo