Δήμος Λαμίας

ΕΠΑΙΝΟΣ


ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Αρχιτέκτονες:
Μιχάλης Κανταρτζής, Πηνελόπη Κουγιανού, Κυριάκος Γιαννόπουλος