Προηγούμενη σελίδα

Δελτίο Τύπου ΣΑΕ 6-05

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1η Δεκεμβρίου 2005

ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΞΑΝΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ:

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ) το οποίο συγκεντρώνει τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος στα πλαίσια της Ευρώπης, έχει θέσει μία σταθερή κατεύθυνση για τις πολιτικές δράσεις που προτίθεται να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμα στοχεύει, πρώτον, να επηρεάσει τις Ευρωπαϊκές πολιτικέςπου έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων, σε σχέση με τον καθορισμό των αρχιτεκτονικών πολιτικών, των τρόπων εκείνων που θα λαμβάνουν περισσότερο υπόψη την απαίτηση για ποιότητα και σταθεροποίηση τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών αγορών. Δεύτερον, στοχεύει να εξασφαλίσει ότι η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που επηρεάζει το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής δε θα έχει αρνητικές επιδράσεις στους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς τομείς του, ούτε στην ικανότητα των αρχιτεκτόνων να ασκούν το επάγγελμά τους με πλήρη σεβασμό προς το κοινό συμφέρον.

Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στο τέλος Νοεμβρίου 2005 – το Λουξεμβούργο έχει την Προεδρεία του ΣΑΕ για το έτος αυτό – σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό στάδιο στην εξέλιξη του Οργανισμού.

Το ΣΑΕ εξέλεξε τον Πρόεδρο και το Διοικητικό του Συμβούλιο για την περίοδο 2006-2007. Στην πραγματικότητα, αυτός ο τρόπος εκλογής είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά μετά την αναθεώρηση του Καταστατικού του, προκειμένου να εξασφαλίζεται καλύτερη διακυβέρνηση στα πλαίσια μίας επεκτεινόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς μέχρι τώρα επικρατούσε το σύστημα της εκ περιτροπής Προεδρίας. Σ’ αυτές τις εκλογές, ο Jean-François Susini, ο νυν Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου του «Ordre des Architectes» (Γαλλία) ήταν εκείνος που εκλέχθηκε. Αυτός, μαζί με τα έντεκα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου 2006 για δύο έτη.

Η Πολιτική Ατζέντα, που υιοθετήθηκε από το ΣΑΕ κατά τη διάρκεια της τελευταίας του Γενικής Συνέλευσης στοχεύει, μεταξύ άλλων, στο να αφυπνίσει τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα για τις παράλογες επιδράσεις της θεωρίας που έχει αποκλειστικό στόχο την ανταγωνιστικότητα μέσα σε μία απελευθερωμένη αγορά. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, στοχεύει, μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις, να συνεισφέρει στην εξέλιξη της δημόσιας συζήτησης, δίνοντας έμφαση στο περιβάλλον όπου ζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και στην πιεστική ανάγκη να θεωρηθεί το αστικό περιβάλλον τομέας πρωταρχικού δημόσιουενδιαφέροντος.

Η υιοθέτηση πολιτικών και νομοθετικών μέτρων που είχαν σαν στόχο να κάνουν την Ευρώπη, μέχρι το 2010, την πλέον δυναμική, ανταγωνιστική και βασιζόμενη στη γνώση κοινωνία παγκοσμίως, θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη. Ο σκοπός όμως αυτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δε θα πρέπει να υποβιβαστεί σε μία δογματική αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας και θα πρέπει από τώρα και στο εξής να λαμβάνει απαραίτητα υπόψη και τις κοινωνικοπολιτιστικές παραμέτρους.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνάντησης, μεταξύ άλλων, υπογράφτηκε συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης προσόντων των εκπροσωπούμενων οργανισμών του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και υιοθετήθηκε ετυμηγορία κατά του ντάμπιγκ των τιμών στην αρχιτεκτονική. Επίσης υιοθετήθηκε ετυμηγορία που προέτρεπε την Προεδρία του Λουξεμβούργου να προωθήσει μέσω των δραστηριοτήτων της το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές.

Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο, Γραμματεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Επιμέλεια: Κώστας Μπελιμπασάκης, Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 


Αρχή σελίδας