Προηγούμενη σελίδα

Δελτίο Τύπου ΣΑΕ 5-05

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

25 Νοεμβρίου 2005

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Σε ειδική Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στα πλαίσια της δεύτερης Γενικής Συνέλευσης του 2005 του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ) και παρουσία, μεταξύ άλλων, του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Δημοσίων Έργων του Λουξεμβούργου καθώς και εκπροσώπου της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λουξεμβούργο, το ΣΑΕ υπέγραψε, εκπροσωπώντας το αρχιτεκτονικό επάγγελμα στην Ε.Ε., νομικά μη δεσμευτική Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης για τα Προσόντα με τις Αντιπροσωπευτικές Οργανώσεις του Αρχιτεκτονικού επαγγέλματος των Η.Π.Α.

Στόχος της Συμφωνίας είναι να δοθεί στις αρμόδιες Αρχές της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. έγγραφο που θέτει τις αποδεκτές από το αρχιτεκτονικό επάγγελμα αρχές για τη διαπραγμάτευση νομικά δεσμευτικής Συμφωνίας ανάμεσα στους δύο εμπορικούς Συμμέτοχους, η οποία θα επιβάλλεται από το διεθνές δίκαιο και θα διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση των αρχιτεκτόνων που διαθέτουν κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α.

Η υπογραφή της Συμφωνίας σηματοδότησε το αποκορύφωμα πολυετών διαπραγματεύσεων του επαγγέλματος στα πλαίσια της Διατλαντικής Οικονομικής Συνεργασίας και είναι η πρώτη αντίστοιχη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης που υπογράφεται σε αυτά τα πλαίσια.

Καθώς το αρχιτεκτονικό επάγγελμα έχει αποκτήσει κεντρική σημασία στον τομέα των υπηρεσιών για τη διαπραγμάτευση Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης (το 2001 είχε υπογραφεί Συμφωνία με το Μεξικό στα πλαίσια της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ε.Ε και Μεξικού) και καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί από τα 25 Κράτη Μέλη της Ε.Ε. για να πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις εκ μέρους τους για Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης σε αυτόν τον τομέα, η υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ των επαγγελμάτων αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Αναμένεται ότι η Συμφωνία θα αποτελέσει πρότυπο στο οποίο θα βασίζονται οι Συμφωνίες μεταξύ άλλων επαγγελμάτων και τομέων υπηρεσιών τα επόμενα χρόνια.

Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ επαίνεσε τη σκληρή δουλειά των αντίστοιχων διαπραγματευόμενων ομάδων και εξέφρασε την αισιοδοξία της δηλώνοντας ότι θεωρεί δυνατό να γίνει σύντομα η μεταφορά σε μια νομικά δεσμευτική Συμφωνία, οδηγώντας στο άνοιγμα της αγοράς των Η.Π.Α. σε νέους Ευρωπαίους επαγγελματίες που επιθυμούν να καθιερωθούν ή να ασκήσουν το επάγγελμα στα πλαίσια των Η.Π.Α.

Σημείωση συντακτών:

Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης υπογράφτηκε από τα ακόλουθα επαγγελματικά αντιπροσωπευτικά σώματα της Ε.Ε. και των Η.Π.Α.:

1. Συμμετέχοντες

1.1. Οι συμμετέχοντες στη Συμφωνία είναι:

- το Εθνικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικών Μητρώων Εγγραφής (NCARB) και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων (AIA), εκ μέρους των Η.Π.Α. και

- το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ACE), εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρεχόντων και μελλοντικών μελών)

1.2. Οι αρμόδιες αρχές εκτός από τους συμμετέχοντες είναι:

Για τις Η.Π.Α.:

- τα 55 Κρατικά και Τοπικά Αρχιτεκτονικά Μητρώα Εγγραφής, που είναι αρμόδια από το νόμο για την χορήγηση αδειών των αρχιτεκτόνων,

- ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των Η.Π.Α.

Για την Ε.Ε.:

- οι Κυβερνήσεις των 21 Κρατών της Ε.Ε. που ρυθμίζουν την εγγραφή / χορήγηση αδειών των αρχιτεκτόνων,

- οι Κυβερνήσεις των 4 Κρατών της Ε.Ε. που πρέπει να ακολουθούν τους κανονισμούς της Ε.Ε.,

- οι εθνικές (και τοπικές) επαγγελματικές οργανώσεις με λειτουργίες εγγραφής (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία),

- τα εθνικά σωματεία εγγραφής (Φινλανδία, Μάλτα, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο),

- οι αρμόδιες αρχές στις χώρες που δεν διαθέτουν οργανώσεις εγγραφής (Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία, Σουηδία),

- η Επιτροπή της Ε.Ε. που εξουσιοδοτείται από τα Κράτη Μέλη (Επιτροπή 133)

1.3 Θέση και τομέας αρμοδιότητας κάθε συμμετέχοντα

Το Εθνικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικών Μητρώων Εγγραφής (NCARB) είναι μία μη κυβερνητική αντιπροσωπεία που λειτουργεί ως ομοσπονδία για όλα τα κρατικά και τοπικά αρχιτεκτονικά μητρώα εγγραφής των Η.Π.Α. Αυτά τα μητρώα εγγραφής διατυπώνουν τους κανόνες και τις πολιτικές του NCARB και εκλέγουν τους ανώτερους υπαλλήλους του. Δουλεύοντας με τα μητρώα εγγραφής του, το NCARB καθιερώνει εθνικά κριτήρια για την πιστοποίηση των αρχιτεκτόνων με τα απαραίτητα προσόντα. Τα κριτήρια αυτά αναγνωρίζονται από κάθε κρατικό μητρώο εγγραφής ώστε να επιτρέψουν την εγγραφή κατόχων πιστοποιητικών του NCARB, συνήθως χωρίς περαιτέρω εξέταση ή άλλη επίδειξη προσόντων.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων (AIA) είναι η εθνική επαγγελματική οργάνωση των αρχιτεκτόνων των Η.Π.Α., που εκπροσωπεί τους αρχιτέκτονες με άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Οι Αρχιτέκτονες Μέλη έχουν άδεια άσκησης της αρχιτεκτονικής στις Η.Π.Α.

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ACE) είναι μία μη κυβερνητική, αντιπροσωπευτική οργάνωση για το αρχιτεκτονικό επάγγελμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλη του είναι οι οργανώσεις εθνικής εγγραφής και οι επαγγελματικές αρχιτεκτονικές οργανώσεις από όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., τα Υπό Ένταξη Κράτη (Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία και Τουρκία) καθώς και τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

2. ΣτόχοςτηςΣυμφωνίας

Αυτή η Συμφωνία καθιερώνει κριτήρια, διαδικασίες και μέτρα για την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων που θα διευκολύνουν την δυνατότητα μεταφοράς των προσόντων για την παροχή υπηρεσιών τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική άποψη.

Αυτή η συμφωνία:

καθιερώνει αμοιβαία αποδεκτά κριτήρια για την πρακτική και τον επαγγελματισμό, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας, της αυτονομίας, της δέσμευσης και της υπευθυνότητας,

αναπτύσσει ένα πρότυπο για τις μελλοντικές συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης των αρχιτεκτόνων,

καθιερώνει ένα σύστημα διακυβέρνησης που υπηρετεί τη Συμφωνία, επιτρέποντας την κατάλληλη παρακολούθηση της απόδοσης και διευκολύνοντας την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των ακαδημαϊκών κριτηρίων και των συστημάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και την επίλυση διαφωνιών.

Βρυξέλλες

25 Νοεμβρίου 2005

Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο, Γραμματεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Επιμέλεια: Κώστας Μπελιμπασάκης, Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 


Αρχή σελίδας