Προηγούμενη σελίδα

Δελτίο Τύπου ΣΑΕ 4-06

 

3 Μαΐου 2006

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣΑΕ) ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

Στην πρώτη του Γενική Συνέλευση του 2006 (28 και 29 Απριλίου) το ΣΑΕ (1) επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητές του έτσι ώστε να τοποθετήσει τον πολίτη της Ε.Ε. στο κέντρο των πολιτικών του. Αυτό θα επιδιωχθεί ενσωματώνοντας, ως κεντρική προτεραιότητα, την επίτευξη ενός ποιοτικού δομημένου περιβάλλοντος για όλους, σε κάθε περιοχή εργασίας του ΣΑΕ.

Σε μια ολοένα και περισσότερο αστικοποιημένη Ευρώπη όπου η ευημερία και η υγεία των πολιτών αποτελεί κεντρική έγνοια, η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι ανθρώπινες δραστηριότητες, έχει μέγιστη σημασία. Οι φιλοδοξίες, σε σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη, που έχουν στόχο να ανταποκριθούν καλύτερα στον αστικό σχεδιασμό και τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αρχιτεκτόνων, των οποίων η εργασία έχει άμεση σχέση με την δημιουργία του δομημένου περιβάλλοντος.

Στη Γενική του Συνέλευση, το ΣΑΕ αναθεώρησε τη νέα δομή λειτουργίας του με στόχο να διασφαλίσει ότι η εργασία του, η οποία στοχεύει στην επίτευξη ενός περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας, θα επηρεάζει με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις πολιτικές και νομοθετικές εξελίξεις στο επίπεδο της Ε.Ε. Προκειμένου να επιτύχει αυτό το στόχο μέσα στους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, το ΣΑΕ σκοπεύει, από εδώ και στο εξής, να αναλάβει πιο επικεντρωμένες πολιτικές ενέργειες που σχετίζονται με σημαντικά εξωτερικά γεγονότα και να αναπτύξει, στο διάστημα της επόμενης διετίας, μια σειρά εργαλείων και πηγών γνώσης, προς όφελος των Οργανώσεων Μελών του και όλων των Ευρωπαίων αρχιτεκτόνων.

Στα πλαίσια των παραπάνω, το ΣΑΕ αποφάσισε να διοργανώσει Σύνοδο Κορυφής για την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος, το φθινόπωρο του 2007 στις Βρυξέλλες. Η Σύνοδος αυτή πρόκειται να εξετάσει τους κινδύνους που θέτει μία προσέγγιση ελεύθερης αγοράς στην ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, η Σύνοδος θα ερευνήσει τον λόγο για τον οποίο, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, το δομημένο περιβάλλον εξακολουθεί τόσο συχνά να βρίσκεται κάτω από τα αποδεκτά κριτήρια, ιδιαίτερα στον τομέα της κατοικίας. Στόχος θα είναι να εξεταστεί και να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η αρνητική πτυχή της κοινωνίας, ειδικότερα μέσω της υιοθέτησης και της αποτελεσματικής εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα (Ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό).

Στο μεταξύ, το ΣΑΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Αρχιτεκτονική, Μεσολαβητής και Αστικές Τάσεις» στο Ευρωπαϊκό συνέδριο «Urban Futures 2.0» στην Στοκχόλμη την Παρασκευή 5 Μαΐου 2006, και επιπλέον, θα επιδιώξει να πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων με στόχο άλλους σημαντικούς ενδιαφερόμενους ώστε να ενθαρρύνει κοινές ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα δομή εργασίας και τις πολιτικές προτεραιότητες του ΣΑΕ, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΣΑΕ μέσω email στο [email protected] ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ace-cae.org

(1) Το ΣΑΕ είναι η επαγγελματική αντιπροσωπευτική οργάνωση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος στην Ευρώπη. Έχει 42 Μέλη που είναι αντιπροσωπευτικές και ρυθμιστικές αρχιτεκτονικές οργανώσεις από όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., τα υπό ένταξη Κράτη καθώς και τη Νορβηγία και την Ελβετία. Κατά συνέπεια εκπροσωπεί, μέσω των Μελών του, περίπου 450.000 αρχιτέκτονες σε όλη την Ευρώπη.Αρχή σελίδας