Προηγούμενη σελίδα

Δελτίο Τύπου ΣΑΕ 3-06

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 3-06

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣΑΕ) ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Πρώτη Ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες είχε σαν αποτέλεσμα την αποδοχή ενός εγγράφου συμβιβασμού το οποίο παρουσιάζει σοβαρές ανωμαλίες εξαιτίας της προσπάθειάς του να ικανοποιήσει όλες τις αποχρώσεις πολιτικών απόψεων. Επίσης έχει αποξενώσει αρκετούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ) ζητά την συνολική εξαίρεση των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών από το πεδίο της Οδηγίας.

Μετά από λεπτομερή ανάλυση του αναθεωρημένου κειμένου όπως αυτό υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Φεβρουαρίου, το ΣΑΕ εντυπωσιάστηκε από τις πολυάριθμες εξαιρέσεις διαφόρων τομέων υπηρεσιών και επαγγελμάτων από το πεδίο της Οδηγίας. Οι εξαιρέσεις αυτές δικαιολογούνται σε γενικές γραμμές με βάση «σημαντικές αιτίες που έχουν σχέση με το δημόσιο συμφέρον» οι οποίες περιλαμβάνουν θέματα όπως η προστασία του καταναλωτή, η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Το αρχιτεκτονικό επάγγελμα γενικά έχει υποστηρίξει την προτεινόμενη Οδηγία καθώς πιστεύει στα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν οι δια-συνοριακές και δια-πολιτιστικές ανταλλαγές στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο. Ωστόσο, τη στιγμή που πολλά επαγγέλματα που δεν έχουν σημαντικότερο αντίκτυπο στο κοινωνικό συμφέρον απ’ ό,τι το αρχιτεκτονικό επάγγελμα πρόκειται να εξαιρεθούν, το ΣΑΕ είναι υποχρεωμένο να ζητήσει την εξαίρεση και των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών.

Το αρχιτεκτονικό επάγγελμα αποτελεί θεμελιώδες επάγγελμα του οποίου οι υπηρεσίες σχετίζονται με οικονομικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, τεχνικές και αισθητικές πλευρές της κοινωνίας. Το έργο του έχει ως αποτέλεσμα το δομημένο περιβάλλον που αποτελεί την κληρονομιά του μέλλοντος, τα κτίρια όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες περνούν περισσότερο από το 80% του χρόνου τους, τα κεφάλαια που προσελκύουν το υψηλότερο επίπεδο επένδυσης και την υλοποίηση, διαχείριση και συντήρηση του δομημένου περιβάλλοντος που έχει υψηλότερη περιβαλλοντική επίδραση από οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας.

Με βάση την βαθιά επίδραση που έχουν στο δημόσιο συμφέρον, οι αρχιτεκτονικές υπηρεσίες λογικά θα έπρεπε να έχουν εξαιρεθεί και αυτές από τις διατάξεις της οδηγίας για τις Υπηρεσίες.

Το ΣΑΕ σκοπεύει να απευθυνθεί σε όλα τα Ιδρύματα της Ε.Ε., στις εθνικές κυβερνήσεις των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ώστε να αντιστρέψει αυτή την σοβαρή ασυνέπεια και να χρησιμοποιήσει τα επόμενα βήματα της διαδικασίας της υιοθέτησης της Οδηγίας για να εξαιρεθούν οι αρχιτεκτονικές υπηρεσίες από το πεδίο της Οδηγίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης στο:

[email protected]

Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο, Γραμματεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Επιμέλεια: Κώστας Μπελιμπασάκης, Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 


Αρχή σελίδας