Προηγούμενη σελίδα

Δελτίο Τύπου ΣΑΕ 3-05

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3-05

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Το ΣΑΕ υποδέχεται ευνοϊκά το αποτέλεσμα της Δεύτερης Ανάγνωσης

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ) ενημερώθηκε, με μεγάλη ικανοποίηση, για τη θετική έκβαση της ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προτεινόμενη οδηγία για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 11 Μαΐου 2005. Η ψηφοφορία αυτή, σε Δεύτερη Ανάγνωση της διαδικασίας συναπόφασης, βασίστηκε στην Κοινή Θέση που υιοθέτησε το Συμβούλιο τον Μάιο του 2004. Το ΣΑΕ συμμετείχε σε εντατικό διάλογο με τα Ιδρύματα της Ε.Ε. κατά την Πρώτη και Δεύτερη Ανάγνωση, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος θα καθρεφτίζονται στις προβλέψεις της προτεινόμενης οδηγίας. Το ΣΑΕ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η φωνή του ακούστηκε.

Η νέα Οδηγία [αναφορά 2002/0061(COD)] θα συγχωνεύσει τις προβλέψεις των 15 τρεχουσών οδηγιών σε μία νέα οδηγία πλαισίου. Στις οδηγίες που πρόκειται να καταργηθούν περιλαμβάνονται οι τομεακές οδηγίες για το αρχιτεκτονικό και το ιατρικό επάγγελμα. Αυτό απασχολούσε το ΣΑΕ σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι προβλέψεις της Οδηγίας των Αρχιτεκτόνων (85/384/EC) είχαν αποδειχθεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικές ως προς τη διασφάλιση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων στο αρχιτεκτονικό επάγγελμα στα πλαίσια της Ευρώπης και ως προς τη διευκόλυνση της διασυνοριακής μετακίνησης των αρχιτεκτόνων.

Το ΣΑΕ ήθελε να διασφαλίσει ότι η πρόθεση που είχε δηλώσει η Επιτροπή για τη διατήρηση του κοινοτικού κεκτημένου θα πραγματοποιούταν, σε αντίθεση με την αρχική πρόταση. Οι δύο κύριοι στόχοι του ΣΑΕ ήταν:

1. Να διασφαλίσει ότι οι 11 θεμελιώδεις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την διατήρηση της υψηλότερης ποιότητας της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης θα παρέμεναν στο κεντρικό κείμενο της οδηγίας και δεν θα υποβιβάζονταν σε κάποιο παράρτημα, και

2. Να διασφαλίσει ότι η γνώμη του επαγγέλματος θα λαμβανόταν υπόψη με αποτελεσματικό και επίσημο τρόπο, σε οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με την εφαρμογή των προβλέψεων της οδηγίας, εφόσον επηρεάζουν το επάγγελμα.

Και οι δύο αυτοί κύριοι στόχοι επιτεύχθηκαν στο κείμενο που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο. Τώρα, το ΣΑΕ αναμένει την έκβαση του τελικού σταδίου, όπου το Συμβούλιο θα εξετάσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο. Αναμένεται ότι, καθώς η Δεύτερη Ανάγνωση βασίστηκε στην Κοινή Δήλωση του Συμβουλίου και καθώς πραγματοποιήθηκαν άτυπες διαβουλεύσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων Ιδρυμάτων πριν την ψηφοφορία, δεν θα είναι απαραίτητο να ξεκινήσει διαδικασία συμβιβασμού για την υιοθέτηση αυτής της οδηγίας. Απομένει να δούμε σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει η υιοθέτηση της Οδηγίας για τα Προσόντα τον εντεινόμενο νομοθετικό διάλογο για την προτεινόμενη Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά, ειδικά σε σχέση με την παρέκκλιση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος από την αρχή της «Χώρας Προέλευσης».

Βρυξέλλες, 13/05/2005

Σημείωση συντακτών:

Το ΣΑΕ ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στις Βρυξέλλες. Έχει περισσότερα από 40 Μέλη που είναι αντιπροσωπευτικές και ρυθμιστικές αρχιτεκτονικές οργανώσεις από όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., τα Υπό Ένταξη Κράτη, καθώς και τη Νορβηγία και την Ελβετία. Κατά συνέπεια, τα μέλη του εκπροσωπούν περισσότερους από 450.000 αρχιτέκτονες σε όλη την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ace-cae.org ή επικοινωνήστε με τον Alain Sagne, Γενικό Γραμματέα του ΣΑΕ στο e-mail: [email protected]

Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο, Γραμματεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Επιμέλεια: Κώστας Μπελιμπασάκης, Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 


Αρχή σελίδας