Προηγούμενη σελίδα

Δελτίο Τύπου ΣΑΕ 2-06

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 2-06

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΝΟΪΚΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Το Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε. επικύρωσε, χωρίς δημόσιο διάλογο, την παράταση της ισχύος της Έκτης Οδηγίας για τον Φ.Π.Α. η οποία επιτρέπει στα Κράτη Μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α. για ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εργασίες ανακαίνισης κτιρίων και μελλοντικά, όταν κάποιες εργασίες ανακαίνισης θα επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το πρόσθετο μέτρο θα αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την κατασκευαστική αγορά και για τους αρχιτέκτονες. Όσον αφορά στην διευκόλυνση της πρόσβασης στην αρχιτεκτονική, θα βοηθήσει στην βελτίωση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος – έναν στόχο που, το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης ως οργάνωση που εκπροσωπεί το επάγγελμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προσπαθεί σταθερά να επιτύχει για το καλύτερο συμφέρον όλων και κυρίως των πολιτών.

Μετά από διεξοδικές διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στα μέσα του 2005, το Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε. ενέκρινε τελικά την παράταση της Έκτης Οδηγίας για τον Φ.Π.Α., επιτρέποντας στα Κράτη Μέλη να μπορούν να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α. σε ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού.

Στις υπηρεσίες που ωφελούνται αυτή τη στιγμή από την Οδηγία μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνονται οι κατασκευαστικές υπηρεσίες, εφόσον τα έργα πραγματοποιούνται σε υπάρχοντα κτίρια. Υπολογίζεται ότι περίπου 250.000 θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα βασίζονται σε αυτή την Οδηγία και θα κινδύνευαν σε περίπτωση άρσης των διατάξεων.

Αυτή η συμφωνία έρχεται την κατάλληλη στιγμή καθώς οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Ταμείων Συνοχής πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθούν. Στις νέες διατάξεις των κανόνων επιλεξιμότητας για τα ταμεία διαρθρωτικής ανάπτυξης περιλαμβάνεται για πρώτη φορά η ανακαίνιση κατοικιών εφόσον αποτελούν τμήμα ενσωματωμένων σχεδίων, ιδιαίτερα σε σχέση με την ενεργειακή τους απόδοση.

Αυτή η διάταξη, η οποία σχετίζεται με τον μειωμένο Φ.Π.Α. για ανάλογες εργασίες, αποτελεί κίνητρο για την βελτίωση της ποιότητας ζωής χιλιάδων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα σε Κράτη της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, όπου η ποιότητα της υπάρχουσας κατοικίας και συγκεκριμένα της κατοικίας που συνήθως θεωρείται κοινωνική κατοικία, είναι σε γενικές γραμμές κατώτερη από εκείνη των Κρατών της Ε.Ε. των 15.

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ) που πάντα επιδιώκει να δείχνει αυξημένη προσοχή σε θέματα κατοικίας, υποδέχεται ευνοϊκά αυτές τις δύο εξελίξεις που θα ωφελήσουν την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς θα έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος χιλιάδων πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης στο:

[email protected]

Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο, Γραμματεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Επιμέλεια: Κώστας Μπελιμπασάκης, Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 


Αρχή σελίδας